Historisk arkiv

Historisk arkiv

Politisk erklæring og strategi mot hatytringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen setter nå i gang arbeidet med en strategi mot hatefulle ytringer og oppfordrer til å komme med innspill i arbeidet med strategien.

- I et demokrati er ytringsfriheten umistelig. I Norge står ytringsfriheten sterkt og det skal vi hegne om. Samtidig skal den enkeltes rett til ikke å utsettes for ytringer som oppleves krenkende og er sårende beskyttes, sier statsminister Erna Solberg.

Statsminister Erna Solberg innleder om hatefulle ytringer.
Statsminister Erna Solberg innleder om hatefulle ytringer. Foto: Monica Strømdahl

Statsministeren og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne presenterte i dag regjeringens politiske erklæring mot hatytringer.

- Hatefulle ytringer som begrenser den enkeltes deltakelse i det offentlige rom er et tap for det offentlige ordskiftet og for demokratiet. Med denne politiske erklæringen forplikter vi oss til innsats for å bekjempe ytringer som sprer hat, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg og statsråd Solveig Horne med den politiske erklæringen mot hatefulle ytringer.
Statsminister Erna Solberg og statsråd Solveig Horne med den politiske erklæringen mot hatefulle ytringer. Foto: Monica Strømdahl

- Jeg oppfordrer flest mulig til å slutte seg til den politiske erklæringen og signere den på nett. Vi har sett at prisen for å delta i den offentlige debatten er høy for mange. Vi må ha et debattklima der alle kan delta, uten å være redd for å bli trakassert, sier Horne.

Solberg og Horne har i løpet av det siste året møtt representanter fra ulike miljøer og organisasjoner for å få innspill til hvordan bekjempe hatefulle ytringer. Det vil også være mulig å gi innspill til arbeidet med strategien på nett. 

- Dette er viktige innspill vi tar med oss i det videre arbeidet med å lage en helhetlig strategi, sier statsministeren.