Historisk arkiv

#minregjering: Vi ruster Norge for fremtiden

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen publiserer #minregjering: En statusrapport for hva H-FrP-regjeringen har gjennomført hittil i regjeringsperioden. - Dokumentet viser at vi arbeider hardt for å løse viktige oppgaver i dag, samtidig som vi ruster Norge for fremtiden, sier statsminister Erna Solberg.

Les hele dokumentet #minregjering her: http://regjeringen.no/minregjering

- Denne oversikten viser regjeringens handlekraft. Det er satt i gang store reformer og levert saker som vil gjøre hverdagen enklere for folk flest. Jeg er spesielt godt fornøyd med justis- og samferdselspolitikken, samtidig som det skjer mye viktig på helse- og omsorgsfeltet, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen har fokus på å gjøre Norge mer konkurransedyktig, legge til rette for den omstillingen som økonomien er i, samt sikre gode velferdstjenester også i fremtiden.

- Selv om Norge har gode velferdsordninger, er det for mange som faller utenfor og ikke får den hjelpen de trenger. Regjeringen har derfor lansert en strategi med en rekke konkrete tiltak mot barnefattigdom og vi har styrket innsatsen mot rus, sier Solberg.

- Regjeringen skaper pasientenes helsetjeneste. Vi har forbedret kreftbehandlingen gjennom å innføre «pakkeforløp» for kreftpasientene. Nå skal vi ytterligere redusere unødvendig venting ved å innføre reformen for fritt behandlingsvalg, sier finansminister Siv Jensen.

Du kan gi dine innspill til #minregjering på statsministerens Facebook-side.

Statusrapporten som lanseres i dag forteller om det Høyre-FrP-regjeringen har gjennomført så langt i nært samarbeid med KrF og Venstre. De fire partiene har tatt viktige grep for å ta Norge gjennom omstillingen på en god måte.

- Vi må skape arbeidsplassene som sikrer den enkelte en jobb å gå til og en verdiskapning som kan betale for velferdsordningene våre. For å sikre nye arbeidsplasser og nye investeringer gir regjeringen rekordhøye bevilgninger til forskning og innovasjon, og sikrer bedriftene lavere skatter og avgifter, sier Solberg.

- Bedre veier og kollektivløsninger er avgjørende for konkurransekraft og arbeidsplasser. Vi har derfor økt bevilgningene til samferdsel og lansert en jernbanereform for å gjøre tog til et mer attraktivt valg, sier Jensen.