Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Møte med Indonesias president

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg møtte i dag Indonesias president Joko Widodo i Jakarta for samtale om klima- og skogsamarbeid, maritim satsing, næringsliv og menneskerettigheter.

- Norge og Indonesia har et langvarig og godt forhold. Som sjøfartsnasjoner har vi mange fellesnevnere. Vi samarbeider i dag på en rekke områder, blant annet klima og regnskog, energi, handel, demokrati og fattigdomsbekjempelse, sier statsminister Erna Solberg.

President Joko Widodo og statsminister Solberg var enige om å videreføre og styrke det omfattende klima- og skogsamarbeidet. De besluttet å be sine ansvarlige statsråder om raskt å enes om en plattform for hvordan partnerskapet best kan videreføres.

Statsminister Erna Solberg møtte i dag Indonesias president Joko Widodo i Jakarta. Foto: Øystein L. Andersen/Ambassaden i Jakarta

Norge har lenge vært en støttespiller i Indonesias arbeid for å redusere klimagassutslipp, bekjempe skogkriminalitet og skape økonomisk og sosial utvikling.

Indonesias nye maritime strategi, næringslivssamarbeid, klimasatsning og fornybar energi var blant temaene som ble diskutert. Presidenten berømte Norge for å støtte et pilotprosjekt på Sumba - øya som skal sikre overgang til 100 prosent fornybar energi innen 2025.

Statsministeren berømmet den bedrede menneskerettighetssituasjonen siden overgangen til demokrati i 1998, men ga uttrykk for bekymring over at Indonesia har gjenopptatt praktisering av dødsstraff. Solberg tok opp bekymringen over at Widodo-administrasjonen har signalisert at den jobber med å forlenge dødsstraff. 

- Under enhver omstendighet tar Norge avstand fra bruk av dødsstraff. Arbeidet prioriteres høyt, og er en integrert del av regjeringens menneskerettighetspolitikk. Det arbeides aktivt gjennom bruk av et bredt sett av virkemidler i internasjonale og regionale organisasjoner og direkte overfor enkeltland for å bekjempe dødsstraff».

Global utdanning ble også tatt opp av statsminister Solberg, som leder FNs pådrivergruppe for FNs tusenårsmål sammen med Rwandas president Paul Kagame. Indonesia har arbeidet systematisk for å nå tusenårsmålene om utdanning for alle. Tilgangen til skole for både jenter og gutter er høy, men det er samtidig marginaliserte grupper, som urfolk, som faller utenfor skolegang.