Historisk arkiv

Vil sikre mer koordinert og klimavennlig byutvikling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen ønsker en mer klimavennlig byutvikling. Forpliktende utviklingsavtaler mellom staten og storbyområdene skal sørge for en helhetlig utvikling av areal, bolig og infrastruktur.

- Vi er i gang med å utvikle et nytt verktøy som vil sikre bedre partnerskap mellom storbyområdene og staten. Fra før av har vi bymiljøavtalene, første avtale vil snart bli etablert. Arealdimensjonen i bymiljøavtalene er et nytt grep i forhold til dagens belønnings­ordninger og avtaler om bypakke. Denne vil nå følges opp med det vi kaller utviklingsavtaler. Utviklingsavtalene skal være forpliktende for alle aktører, sa statsminister Erna Solberg da hun talte til NHOs årskonferanse i dag.

Utviklingsavtaler vil sikre en mer koordinert og forutsigbar stat. Målet er at staten kommer med færre innsigelser og at statlige sektorinteresser identifiseres og avklares tidlig.

- Slik kan staten bli en koordinert og forutsigbar partner i utviklingen av fremtidens by- og arbeidsmarkedsregioner. Staten må bidra konstruktivt og legge færre hindringer i veien for effektiv gjennomføring, sier Solberg.

Utviklingsavtaler skal samtidig sikre at kommunene følger opp riktig arealbruk, boligbygging ved kollektivknutepunkt og legger til rette for infrastruktur.

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har ansvar for den videre arbeidet med utviklingsavtaler for arealbruk, boligbygging og infrastruktur i tett samarbeid med Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.