Historisk arkiv

Endringer blant de politiske rådgiverne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Etter endringene i regjeringen i dag, har Statsministerens kontor gjort disse endringene blant de politiske rådgiverne.

Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, Anette Carnarius Elseth og Morten Bakke er i dag utnevnt til statssekretærer og fratrer som politiske rådgivere. Ronny Røste fratrer som politisk rådgiver fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Benedicte Staalesen Nilsen fortsetter som politisk rådgiver for statsråd Frank
Bakke-Jensen i Utenriksdepartementet. I den tiden Benedicte Staalesen Nilsen har fødselspermisjon er Ragnhild Berg Nilsen engasjert som politisk rådgiver for statsråd Frank Bakke-Jensen.

Atle Simonsen overtar som politisk rådgiver for statsråd Solveig Horne i Barne- og likestillingsdepartementet, fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Elnar Remi Holmen fortsetter som politisk rådgiver for statsråd Terje Søviknes i Olje- og energidepartementet.

Rikard Knutsen er ansatt som politisk rådgiver for statsråd Ketil Solvik-Olsen i Samferdselsdepartementet.

Mathilde Tybring-Gjedde ansettes som politisk rådgiver for statsråd Bent Høie i Helse- og omsorgsdepartementet, fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

Sandra Bruflot ansettes som politisk rådgiver for statsråd Torbjørn Røe-Isaksen i Kunnskapsdepartementet, fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer, i forbindelse med at statssekretær Magnus Thue avvikler omsorgspermisjon.

Julie Midtgarden Remen er ansatt som politisk rådgiver for statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet.

Endringene skjer med virkning fra 20. desember 2016, unntatt der annet er bestemt.

 

Regjeringen er utgått fra Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). De politiske rådgiverne er:

For statsminister Erna Solberg (H)
Hans Christian Kaurin Hansson (H)

For finansminister Siv Jensen (FrP)
Julia Sanna Maria Brännström Nordtug (FrP)

For kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)
Rikke Sjøberg (H)

For samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP)
Rikard Knutsen (FrP)

For utenriksminister Børge Brende (H)
Bård Ludvig Thorheim (H)

For næringsminister Monica Mæland (H)
Camilla Strandskog (H)

For klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H)
Jens Frølich Holte (H)

For barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP)
Ronny Røste (FrP) - til 20.01.2017
Atle Simonsen (FrP) – fra 16. 01.2017

For helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)
Fredrik Gierløff (H) – konstituert statssekretær 14.05.2016-29.01.2017
Atle Simonsen (FrP) - til 16.01.2017
Mathilde Tybring-Gjedde (H) – fra 03.01.2017

For forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H)
Audun Halvorsen (H)

For innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP)
Espen Teigen (Frp)

For kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
Hannah Sumeja Atic (H)
Sandra Bruflot (H) – fra 02.01.2017

For fiskeriminister Per Sandberg (FrP)
Greta Johanne Solfall (FrP)

For arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)
Julie Midtgarden Remen (H)

For kulturminister Linda Hofstad Helleland (H)
Maria Kristine Göthner (H)

For landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FrP)
Margrete Dysjaland (FrP)

For EØS- og EU-ministerFrank Bakke-Jensen (H)
Benedicte Staalesen Nilsen (H) – permisjon til 24.04.2017
Ragnhild Berg Nilsen (H) – vikar til 24.04.2017

For olje- og energiminister Terje Søviknes (FrP)
Elnar Remi Holmen (FrP)

For justis- og beredskapsminister Per-Willy Trudvang Amundsen (FrP)