Historisk arkiv

Nye ekspedisjonssjefer ved Statsministerens kontor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Ambassadør Jon Elvedal Fredriksen (46), Kiev, og avdelingsdirektør Lars-Henrik Myrmel-Johansen (42), Oslo, er i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjefer ved Statsministerens kontor, fra det tidspunkt kontoret bestemmer.

Ambassadør Jon Elvedal Fredriksen (46), Kiev, og avdelingsdirektør Lars-Henrik Myrmel-Johansen (42), Oslo, er i statsråd i dag utnevnt til ekspedisjonssjefer ved Statsministerens kontor, fra det tidspunkt kontoret bestemmer.

Myrmel-Johansen skal overta ledelsen av kontorets innenriksavdeling etter Anne Nafstad Lyftingsmo, som fra 1. juli er regjeringsråd og kontorets administrative sjef. Fredriksen skal overta ledelsen av kontorets internasjonale avdeling etter Odd Magne Ruud.

Jon Elvedal Fredriksen er cand. philol. med fagene litteraturvitenskap, lingvistikk og russisk. Han har vært ansatt i Utenriksdepartementet siden 1997. Fra 2008 til 2011 var Fredriksen norsk generalkonsul i Murmansk, siden 2011 har han vært Norges ambassadør i Kiev i Ukraina. 2004- 2006 arbeidet han i Nærings- og handelsdepartementet.

Lars-Henrik Myrmel-Johansen har doktorgrad fra London School of Economics og er cand. mag. med fagene sosialøkonomi, statsvitenskap og sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han er avdelingsdirektør i Finansdepartementet og for tiden vikar i Statsministerens kontors innenriksavdeling, i forbindelse med en permisjon. Myrmel-Johansen har tidligere vært ekspedisjonssjef og avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og interimsdirektør i Difi.