Historisk arkiv

Nytt partnerskap mot mobbing

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Alle barn og unge har rett til et læringsmiljø uten mobbing. 15. januar signeres et nytt Partnerskap mot mobbing. 12 sentrale organisasjoner i skole og barnehage vil arbeide sammen med regjeringen mot mobbing og for et godt læringsmiljø.

- Jeg er veldig glad for at så mange organisasjoner ønsker å stå sammen med oss i kampen mot mobbing. Vi kan ikke få til endring i barnehage og skole uten at de voksne som møter barn hver dag er med. I dette partnerskapet er både foreldrene, arbeidsgivere, ledere og alle ansatte representert og jobber mot samme mål, sier statsminister Erna Solberg.

Med partnerskapet forplikter organisasjonene seg til både felles tiltak og tiltak i den enkelte organisasjon. Partnerne skal blant annet bidra til å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk.

Statsminister Erna Solberg sammen med elever ved Marienlyst skole.
Statsminister Erna Solberg sammen med elever ved Marienlyst skole. Foto: Utdanningsetaten

- Jeg er særlig glad for to ting: For det første har vi fått med oss de private barnehagene og friskolene i arbeidet. For det andre har barnehagene fått en mye tydeligere stemme, med at Private Barnehagers Landsforbund har kommet med i partnerskapet. Vi må tørre å snakke om mobbing i barnehagene også, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det tidligere Manifest mot mobbing gikk ut ved nyttår, og er nå erstattet av et nytt Partnerskap mot mobbing. Partnerskapet vil vare fra 2016 til 2021. Partnerne i det nye partnerskapet er Sametinget, Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Foreldreutvalget for barnehagen, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Private Barnehagers Landsforbund og Kristne Friskolers Forbund på vegne av friskoleorganisasjonene.