Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Statsministeren på offisielt besøk til USA

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg vil sammen med sine nordiske kolleger møte president Obama i Det hvite hus 13. mai. Toppmøtet vil drøfte spørsmål knyttet til europeisk og transatlantisk sikkerhet, migrasjon, klima, Arktis, handel, global helse og utdanning.

Møtet vil etterfølges av en middag samme kveld hvor presidenten og førstedame Michelle Obama vil være vertskap.

- Jeg ser frem til å møte president Obama sammen med mine nordiske kolleger i Det hvite hus. Møtet vil befeste de sterke båndene mellom våre to land, og mellom USA og Norden. Fred, demokrati og menneskerettigheter er grunnleggende verdier som de nordiske land deler med USA, sier statsminister Erna Solberg.

Norge og USA samarbeider nært på mange områder, inkludert i viktige internasjonale fora som FN og NATO. Ankerfestet er NATO og det transatlantiske fellesskapet. Statens Pensjonsfond utland eier aksjer i over 2000 amerikanske selskaper. De mer enn fem millioner norsk-amerikanerne i USA og vår felles historie bidrar til å knytte våre land tett sammen.  

- Fra norsk side har vi i lang tid vært pådriver for et styrket nordisk samarbeid, også internasjonalt. Møtet med president Obama vil gi oss en god anledning til å utdype dette samarbeidet med USA. Det er en gjensidig interesse på norsk og amerikansk side for å styrke samarbeidet mellom våre to land ytterligere, understreker Erna Solberg.