Historisk arkiv

Gratulerer ICAN med Nobels fredspris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

– Jeg vil gratulere Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) med årets fredspris. ICAN spiller en viktig rolle gjennom å mobilisere sivilsamfunn over hele verden for å oppnå målsetningen om en verden fri for kjernevåpen, sier statsminister Erna Solberg.

Tildelingen kommer i en tid med større sikkerhetspolitisk uro og nye tester av atomvåpen. Solberg understreker at enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser og at full avskaffelse av masseødeleggelsesvåpen vil gi en tryggere verden. Dette peker også Nobelkomiteen på i sin begrunnelse.

– Norge deler målsetningen om en verden fri for kjernevåpen. Samtidig har vi sagt at vi ikke vil undertegne avtalen om forbud mot kjernevåpen. Norge vil ikke støtte forslag i FN som svekker NATO som forsvarsallianse. Så lenge land utenfor alliansen beholder sine kjernevåpen vil Nato måtte forbli en kjernefysisk allianse, sier Solberg.

– Ytterligere nedrustning må gjøres innen rammen av ikke-spredningsavtalen (NPT), der kjernevåpenstatene faktisk deltar. Jeg er glad for at Nobelkomiteen understreker at ikke-spredningsavtalen fortsatt er bærebjelken i det internasjonale arbeidet for en atomvåpenfri verden, sier Solberg.