Historisk arkiv

Internasjonal konferanse om helse i utviklingsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Representanter for nærmere 20 land samles i Oslo 6. november for å delta på en påfyllingskonferanse for den globale finansieringsfasiliteten, GFF. Målet er å mobilisere bidrag til økte investeringer i barne- og mødrehelse i fattige land.

– Hvert år dør mer enn fem millioner mødre og barn over hele verden av årsaker som kunne vært unngått. Hvis vi skal klare å gjøre noe med dette, må vi sette helse, utdanning og likestilling av kvinner i sentrum av det internasjonale utviklingsarbeidet, sier statsminister Erna Solberg.

Hver dag blir 33 000 jenter under 18 år giftet bort. Mange av disse jentene vil raskt få sitt første av flere barn. Ved å bli gravide for tidlig, før de selv vil, begrenses deres fremtid. Barn som føder barn vil i mindre grad være i stand til å fø og ta vare på både seg selv og barna sine. 214 millioner kvinner i utviklingsland som ikke ønsker å bli gravide har ikke tilgang til moderne prevensjonsmidler.

Dette var bakteppet da Norge sammen med Canada, FN og Verdensbanken i 2015 lanserte den globale finansieringsfasiliteten (GFF) for å bistå de 50 landene med størst behov til å forandre hvordan de investerer i og finansierer sitt nasjonale helsetilbud for kvinner, barn og ungdom. Etter starten i 2015 har også Danmark, Japan, Storbritannia, legemiddelfirmaet MSD for Mothers og Bill & Melinda Gates Foundation blitt med i GFF.

Statsminister Erna Solberg og utviklingsminister Nikolai Astrup er vertskap for påfyllingskonferansen. Konferansen er et samarbeid mellom Norge, Burkina Faso, Verdensbanken og Bill & Melinda Gates Foundation.

GFFs mål er å samle inn 2 milliarder dollar i perioden 2018-2023, noe som vil kunne utløse 50 til 75 milliarder dollar i økte investeringer i barne- og mødrehelse i fattige land. GFF anslår at GFF-land i samarbeid med flere partnere, inkludert Gavi og det Globale Fondet, vil kunne redde 35 millioner liv frem mot 2030.

– Å investere i mennesker, deres helse, ernæring og utdanning, er noe av det smarteste vi kan gjøre for å nå en bærekraftig utvikling. Investeringene i helse gjennom GFF-modellen handler nemlig ikke kun om bistand. Landene må selv investere. GFF-landene bruker utviklingshjelpen katalytisk for å mobilisere nasjonale og private investeringer. Dette skaper eierskap til utviklingen innen det enkelte lands helsesektor, sier utviklingsminister Nikolai Astrup.

I tilknytning til påfyllingskonferansen avholdes det også en helsefinansieringskonferanse mandag 5. november. Der fokuseres det på hvordan fattige land selv kan øke sine helsebudsjetter for å finansiere grunnleggende tjenester for kvinner, barn og ungdoms helse.

Les mer om påfyllingskonferansen på GFFs nettsider.

Praktisk informasjon/akkreditering
Konferansen foregår i Oslo rådhus tirsdag 6. november. Kl. 12.00 vil det være en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg, Burkina Fasos president Roch Marc Christian Kaboré, direktør for Verdensbanken Kristalina Georgieva og Melinda Gates.

Presse som ønsker å dekke konferansen må akkrediteres innen fredag 2. november. Akkreditering foregår på denne siden.

Pressekontakt  for statsministeren er kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland, telefon 930 51 458, e-post arvid.samland@smk.dep.no.

Pressekontakt for utviklingsministeren er kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen, telefon 976 87 801, e-post siri.svendsen@mfa.no.