Historisk arkiv

Statsministeren til konferanse om antikorrupsjon i Paris

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg åpner 27. mars OECDs globale forum for antikorrupsjon og integritet sammen med OECDs generalsekretær José Ángel Gurría i Paris.

OECDs Forum for antikorrupsjon og integritet er, ifølge OECD, verdens viktigste årlige offentlig tilgjengelige møteplass for diskusjon om temaene. Fjorårets forum samlet 1500 deltakere fra 115 land. I tillegg til myndighetsrepresentanter og representanter fra sivilt samfunn og akademia, var én tredel av deltakerne fra det private næringsliv.

I tillegg til åpningsinnlegget skal statsministeren delta i et høynivåpanel sammen med blant annet Islands statsminister Katrin Jakobsdottir og visepresident i Europakommisjonen Frans Timmermans.

Forumet finner sted på OECD Conference Centre, 2, rue André Pascal i Paris.

Presse som ønsker å dekke forumet må registrere seg på forumets nettside innen 18. mars.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Eirin Larsen, telefon 909 73 266, e-post eirin.larsen@smk.dep.no.