Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Norge innfrir løftet om 10 milliarder kroner til Syria-krisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

- For fire år siden lovet Norge å bidra med 10 milliarder kroner til hjelpeinnsatsen for Syria-krisen. Det løftet har vi holdt. Den norske støtten har blant annet bidratt til at millioner av mennesker har fått tilgang til utdanning, mat, helsehjelp, vann- og sanitærtjenester, sier statsminister Erna Solberg.

Bilde fra et klasserom hvor noen av jentene og guttene rekker en hånd i været.
Utdanning til syriske barn rammet av krig er høyt prioritert i den norske bistanden. Foto: Utenriksdepartementet

På Syria-konferansen i Brussel denne uken vil Norge annonsere et bidrag på om lag 2,45 milliarder kroner for 2019. Det betyr at løftet om å gi 10 milliarder kroner til responsen på Syriakrisen over fire år, i perioden 2016-2019, vil bli innfridd. Norge er blant de landene som bidrar mest til den humanitære innsatsen i Syria og nabolandene

- Syria-konflikten er nå inne i sitt niende år og er ennå ikke over. For nærmere 12 millioner mennesker i nød, er det viktig at det internasjonale samfunnet opprettholder et høyt nivå på bistanden. Norge vil fortsette å være en betydelig giver både til sivile i Syria og nabolandene som har tatt imot millioner av flyktninger. Støtte til utdanning vil fortsatt prioriteres. Vi må satse på Syrias barn og ungdom. Det er de som får den krevende oppgaven med å bygge opp og skape stabilitet i sitt eget land, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Den norske bistanden går gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner. Norge støtter også opp om den FN-ledede prosessen for å skape politiske løsninger på konflikten. En viktig del av dette arbeidet er å sikre at sivilt samfunn og kvinnelige representanter blir inkludert i prosessen.

- Det kan ikke bli varig fred og stabilitet i Syria uten nødvendige politiske løsninger på plass. FNs spesialutsending til Syria, Geir O. Pedersen, har vår fulle støtte i sitt utfordrende arbeid, sier statsminister Solberg.

Norge deltar på konferansen «Supporting the Future of Syria and the Region», som FN og EU arrangerer i Brussel 12.-14. mars, ved statssekretær i Utenriksdepartementet Marianne Hagen. Konferansen er en oppfølging av London-konferansen i 2016, som Norge tok initiativ til og der Erna Solberg var vertskap sammen med Storbritannia, Tyskland, Kuwait og FN.