Historisk arkiv

Tidspunkter for nøkkeloverrekkelser i departementene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

I forbindelse med endringene i regjeringen er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett.

Kl. 12.45: Barne- og likestillingsdepartementet – Linda Hofstad Helleland og Kjell Ingolf Ropstad. Akersgata 59 (R5).

Kl. 13.00: Utenriksdepartementet – Nikolai Astrup og Dag-Inge Ulstein. Victoria terrasse.

Kl. 13.15: Justis- og beredskapsdepartementet – Tor Mikkel Wara og Ingvil Smines Tybring-Gjedde. Gullhaug Torg 4A.

Kl. 13.30: Landbruks- og matdepartementet – Bård André Hoksrud og Olaug Vervik Bollestad. Akersgata 59 (R5).

Kl. 13.45: Kommunal- og moderniseringsdepartementet – Monica Mæland og Nikolai Astrup. Akersgata 59 (R5).

Pressefolk må vise pressekort og gyldig ID for adgang.

Pressekontakt for barne- og familieministeren er fungerende kommunikasjonssjef Line Torvik, 992 18 321, lto@bld.dep.no, alternativt pressevakt på telefon 977 73 634.

Pressekontakt for utviklingsministeren er konstituert kommunikasjonssjef Kristin Enstad, 482 68 835, kristin.enstad@mfa.no, alternativt pressevakt på telefon 23 95 00 02.

Pressekontakt for samfunnssikkerhetsministeren er kommunikasjonssjef Gunnar Johansen, 975 53 747, gunnar.johansen@jd.dep.no, alternativt pressevakt på telefon 22 24 55 44 / 975 53 745.

Pressekontakt for landbruks- og matministeren er kommunikasjonssjef Ottar Løvik, 481 40 477, ottar.lovik@lmd.dep.no, alternativt pressevakt på telefon 22 24 91 40.

Pressekontakt for digitaliseringsministeren er kommunikasjonssjef Kjersti Bjørgo, 971 64 835, kjersti.bjorgo@kmd.dep.no, alternativt pressevakt på telefon 22 24 25 00.