Historisk arkiv

Endring blant statssekretærane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd i dag utnemnd generalsekretær John-Ragnar Kvam Aarset som statssekretær for samferdselsminister Knut Arild Hareide, med verknad frå 9. mars 2020.

Frå same tidspunkt har statssekretær Anders Bjørnsen Werp fått avskil i nåde som statssekretær for samferdselsministeren.

Regjeringa er utgått frå Høgre (H), Venstre (V) og Kristeleg Folkeparti (KrF). Statssekretærane er:

For statsminister Erna Solberg (H)

Lars Øy (H)

Ingvild Næss Stub (H)

Sunniva Ihle Steinstad (H)

Rune Alstadsæter (H)

Audun Rødningsby (V)

Hans Olav Syversen (KrF)

Oluf Ulseth (H)

 

For kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V)

Jan Christian Kolstø (V)

Grunde Kreken Almeland (V)

Anja Johansen (V)

 

For barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Julian Thomas Farner-Calvert (KrF)

Jorunn Hallaråker (KrF)

Julie Kristine Kordahl (KrF) – 25 prosent stilling

 

For finansminister Jan Tore Sanner (H)

Magnus Thue (H)

Kari Elisabeth Olrud Moen (H)

Geir Straume Olsen (V)

Sverre Vatnar (KrF)

Maria Kristine Strandskog Göthner (H)

 

For justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H)

Lars Jacob Hiim (H)

Thor Kleppen Sættem (H)

Hilde Johanne Barstad (H)

 

For helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

Anne Grethe Erlandsen (H)

Maria Jahrmann Bjerke (H) – permisjon frå 16. januar – 2. oktober 2020

Inger Klippen (H) – konstituert frå 1. januar – 4. oktober 2020

Frøydis Høyem (H)

 

For utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H)

Audun Halvorsen (H)

Marianne Hagen (H)

Jens Frølich Holte (H)

 

For arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Vegard Einan (H)

Saida Roshni Begum (H)

 

For distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)

Paul Chaffey (H)

Anne Karin Olli (H)

 

For forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

Tone Skogen (H)

 

For kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)

Heidi Karin Nakken (H)

Harald Furre (H)

 

For næringsminister Iselin Nybø (V)

Lucie Katrine Sunde-Eidem (V)

 

For samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)

Ingvild Ofte Arntsen (KrF)

Ingelin Noresjø (KrF)

John-Ragnar Kvam Aarset (H)

 

 

For landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Julie Kristine Kordahl (KrF) – 75 prosent stilling

Widar Skogan (KrF)

 

For utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF)

Aksel Jakobsen (KrF)

 

For forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H)

Aase Marthe Johansen Horrigmo (H)

 

For fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H)

Trine Danielsen (H)

 

For kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V)

Knut Aastad Bråten (V)

 

For olje- og energiminister Tina Bru (H)

Odd Emil Ingebrigtsen (H)

 

For klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)

Mathias Fischer (V)

Maren Hersleth Holsen (V)