Historisk arkiv

Endringar blant statssekretærane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

I samband med endringane i regjeringa i dag, er det i statsråd gjort endringar blant statssekretærane.

Statssekretær Geir Inge Sivertsen har fått avskil i nåde som statssekretær for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, og er utnemnd til ny fiskeri- og sjømatminister.

Statssekretær Sveinung Rotevatn har fått avskil i nåde som statssekretær for klima- og miljøminister Ola Elvestuen, og er utnemnd til ny klima- og miljøminister.

Statssekretær Julie Kristine Kordahl har fått avskil i nåde som statssekretær i 100 prosent stilling for landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad, og er utnemnd på ny i 75 prosent stilling for landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og 25 prosent stilling for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Konstitueringa av Maria Kristine Strandskog Göthner som statssekretær for kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner opphøyrer. Ho er samtidig utnemnd til statssekretær for finansminister Jan Tore Sanner.

Konstitueringa av Karianne Hansen som statssekretær for samfunnssikkerheitsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde opphøyrer.

Statssekretær Magnus Thue har fått avskil i nåde som statssekretær for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, og er utnemnd til statssekretær for finansminister Jan Tore Sanner.

Statssekretær Lars Jacob Hiim har fått avskil i nåde som statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og er utnemnd til statssekretær for justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Statssekretær Paul Chaffey har fått avskil i nåde som statssekretær for digitaliseringsminister Nikolai Astrup, og er utnemnd til statssekretær for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Statssekretær Vegard Einan har fått avskil i nåde som statssekretær for arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, og er utnemnd til statssekretær for arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Statssekretær Aase Marte Johansen Horrigmo har fått avskil i nåde som statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og er utnemnd til statssekretær for forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim.

Statssekretær Anders Bjørnsen Werp har fått avskil i nåde som statssekretær for samferdselsminister Jon Georg Dale, og er utnemnd til statssekretær for samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Statssekretær Jan Christian Kolstø har fått avskil i nåde som statssekretær for kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande, og er utnemnd til statssekretær for kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Statssekretær Anne Karin Olli har fått avskil i nåde som statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, og er utnemnd til statssekretær for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland.

Statssekretær Sverre Vatnar gis avskil i nåde som statssekretær for finansminister Siv Jensen, og er utnemnd til statssekretær for finansminister Jan Tore Sanner.

Statssekretær Thor Kleppen Sættem har fått avskil i nåde som statssekretær for justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr, og er utnemnd til statssekretær for justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Statssekretær Geir Straume Olsen har fått avskil i nåde som statssekretær for finansminister Siv Jensen, og er utnemnd til statssekretær for finansminister Jan Tore Sanner.

Sjølvstendig næringsdrivande Kari Elisabeth Olrud Moen er utnemnd til statssekretær for finansminister Jan Tore Sanner.

Utvalsnestleiar Saida Roshni Begum er utnemnd til statssekretær for arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Politisk rådgivar Ingvild Ofte Arntsen er utnemnd til statssekretær for samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Rådgivar Heidi Karin Nakken er utnemnd til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Seniorrådgiver Mathias Fischer er utnemnd til statssekretær for klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Kommunaldirektør Maren Hersleth Holsen er utnemnd til statssekretær for klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Stortingsrepresentant Grunde Kreken Almeland er utnemnd til statssekretær for kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Daglig leder Trine Danielsen er utnemnd til statssekretær for fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen, med verknad frå 10. februar 2020.

Redaktør Knut Aastad Bråten er utnemnd til statssekretær for kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Adjunkt med opprykk Anja Johansen er utnemnd til statssekretær for utdannings- og integreringsminister Trine Skei Grande.

Kommunepolitikar Harald Furre er utnemnd til statssekretær for kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, med verknad frå 4. februar 2020.

Fylkesråd Ingelin Noresjø er utnemnd til statssekretær for samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Administrerande direktør Odd Emil Ingebrigtsen er utnemnd til statssekretær for olje- og energiminister Tina Bru.

HR-direktør Lucie Katrine Sunde-Eidem er utnemnd til statssekretær for næringsminister Iselin Nybø.

Statssekretærane Lars Joakim Dalånes Hanssen, Anne Helene Wettermark Bramo, Jørgen Næsje, Atle Simonsen, Brage Baklien, Roy Angelvik, Kristoffer Sivertsen, Alf Erik Bergstøl Andersen, Tom Staahle, Liv Lønnum, Tommy Skjervold, Allan Ellingsen, Toril Charlotte Ulleberg Reynolds, Julie Midtgarden Remen, Marianne Eikvåg Groth, Rebekka Borsch, Atle Hamar, Tom Erlend Skaug, Frida Blomgren og Guro Angell Gimse har fått avskil i nåde.

 

Regjeringa er utgått frå Høgre (H), Venstre (V) og Kristeleg Folkeparti (KrF). Statssekretærane er:

For statsminister Erna Solberg (H)

Lars Øy (H)

Ingvild Næss Stub (H)

Sunniva Ihle Steinstad (H)

Rune Alstadsæter (H)

Audun Rødningsby (V)

Hans Olav Syversen (KrF)

Oluf Ulseth (H)

 

For kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V)

Jan Christian Kolstø (V)

Grunde Kreken Almeland (V)

Anja Johansen (V)

 

For barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Julian Thomas Farner-Calvert (KrF)

Jorunn Hallaråker (KrF)

Julie Kristine Kordahl (KrF) – 25 prosent stilling

 

For finansminister Jan Tore Sanner (H)

Magnus Thue (H)

Kari Elisabeth Olrud Moen (H)

Geir Straume Olsen (V)

Sverre Vatnar (KrF)

Maria Kristine Strandskog Göthner (H)

 

For justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H)

Lars Jacob Hiim (H)

Thor Kleppen Sættem (H)

 

For helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)

Anne Grethe Erlandsen (H)

Maria Jahrmann Bjerke (H) – permisjon frå 16. januar – 2. oktober 2020

Inger Klippen (H) – konstituert frå 1. januar – 4. oktober 2020

 

For utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H)

Audun Halvorsen (H)

Marianne Hagen (H)

Jens Frølich Holte (H)

 

For arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H)

Vegard Einan (H)

Saida Roshni Begum (H)

 

For distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)

Paul Chaffey (H)

Anne Karin Olli (H)

 

For forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

Tone Skogen (H)

 

For kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)

Heidi Karin Nakken (H)

Harald Furre (H)

 

For næringsminister Iselin Nybø (V)

Lucie Katrine Sunde-Eidem (V)

 

For samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)

Anders Bjørnsen Werp (H)

Ingvild Ofte Arntsen (KrF)

Ingelin Noresjø (KrF)

 

For landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Julie Kristine Kordahl (KrF) – 75 prosent stilling

Widar Skogan (KrF)

 

For utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF)

Aksel Jakobsen (KrF)

 

For forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H)

Aase Marthe Johansen Horrigmo (H)

 

For fiskeri- og sjømatminister Geir Inge Sivertsen (H)

Trine Danielsen (H)

 

For kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V)

Knut Aastad Bråten (V)

 

For olje- og energiminister Tina Bru (H)

Odd Emil Ingebrigtsen (H)

 

For klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)

Mathias Fischer (V)

Maren Hersleth Holsen (V)