Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Norge får lederrolle i internasjonal Korona-konferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Europakommisjonens president Ursula von der Leyen har tatt initiativ i G20-kretsen til en virtuell giverlandskonferanse som skal samle politisk og økonomisk støtte til å bekjempe korona-pandemien. Coronavirus Global Response Summit arrangeres den 4. mai og statsminister Erna Solberg vil være med å lede dette initiativet.»

– Det er veldig positivt at Europakommisjonen nå tar initiativ til en stor, internasjonal konferanse for å samle støtte til vaksineutvikling, diagnostisering og behandling av COVID-19. Med vårt lange engasjement i globale helsespørsmål er det naturlig at Norge stiller opp når vi blir bedt om være med og lede en slik konferanse, sier statsminister Erna Solberg.

I hovedsak er det tenkt at bidragene som samles inn skal gå til utviklingen av vaksine, best mulig behandling og rask og omfattende diagnostisering.

Norge vil spesielt vektlegge arbeidet med vaksineutvikling og distribusjon gjennom CEPI og GAVI, men også bidra til å samle internasjonal støtte for samarbeid for å utvikle bedre behandling og testing.

Norge var med på å grunnlegge både CEPI og vaksinealliansen GAVI, og har siden COVID-19-utbruddet jobbet aktivt internasjonalt for å skaffe økt finansiering til CEPI sitt arbeid med en koronavaksine. For Norge er der viktig at en vaksine distribueres rettferdig, herunder til utviklingsland, og at initiativet støtter opp under WHOs lederskap.