Historisk arkiv

Koronakommisjonens medlemmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Sammensetning av uavhengig kommisjon for å gjennomgå og trekke lærdom fra covid 19-utbruddet i Norge.

Professor emeritus Stener Kvinnsland (leder), Bergen

Tingrettsdommer Astri Aas-Hansen, Asker

Professor Geir Sverre Braut, Time

Daglig leder Knut Eirik Dybdal, Harstad

Daglig leder Tone Fløtten, Oslo

Sjef Forsvarets operative hovedkvarter Rune Jakobsen, Bærum

Pensjonist Toril Johansson, Oslo

Kommunikasjonsdirektør Christine Korme, Oslo

Professor Nina Langeland, Bergen

Rådgiver Egil Matsen, Trondheim

Fylkesmann Per Arne Olsen, Tønsberg

Ordfører Pål Terje Rørby, Hemsedal