Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Regjeringen venter med korona-lettelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Smittesituasjonen i Norge tilsier at regjeringen venter med ytterligere lettelser av tiltak. Situasjonen følges nøye, og myndighetene vurderer fortløpende både strategien og konkrete smitteverntiltak.

- Vi har hatt flere lokale utbrudd som nå ser ut til å være under kontroll. For å beholde kontrollen og begrense flere slike utbrudd blir de gradvise lettelsene satt på vent, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen venter derfor med å åpne for mer enn 200 personer på arrangementer, og å åpne for breddeidretten for voksne.

- Jeg skjønner at mange er skuffet over dette, men vi må beholde kontroll på smittespredningen, sier statsministeren.

Den langsiktige strategien for håndteringen av covid-19-pandemien fra 7. mai videreføres, men på grunn av smittesituasjonen har altså regjeringen besluttet at de gradvise lettelsene nå er satt på vent.

Regjeringen vil medio september ta stilling til om smittesituasjonen tilsier at vi kan fortsette med ytterligere korona-lettelser.

Regjeringen og helsemyndighetene understreker at de grunnleggende smittevernrådene må videreføres. Avstandskravet er den viktigste og mest effektive beskyttelsen i å slå ned pandemien og holde smittepresset nede.

Høyt press og godt arbeid

Statsministeren ønsker å rose kommunene som har hatt lokale utbrudd for måten de har håndtert situasjonen på.

- Det har vært høyt press på testing og sporing, men kommunene har håndtert dette godt og fått kontroll på smitten.

Veldig mange jobber nå veldig mye. Mange har også gjort det over lang tid.

- Mange ansatte i kommunene, ulike virksomheter og etater har stort arbeidspress på grunn av situasjonen. Det samme gjelder ansatte i Helsedirektoratet og ved Folkehelseinstituttet. De gjør alle en utrolig viktig jobb. Jeg ønsker å takke hver og en som jobber og står på med ulike oppgaver knyttet til denne situasjonen, sier Erna Solberg.

Vaksineutvikling

Å få på plass en vaksine mot covid-19 er svært viktig. Norge var tidlig ute med ekstra norsk støtte til vaksinealliansen CEPI, og har jobbet aktivt for at flere land skal bidra. Arbeidet har gitt resultater.

Norge har valgt samarbeid for å sikre vaksine. Som et lite land kommer Norge langt bak i køen alene i møte med legemiddelindustrien, i en slik situasjon. For å sikre befolkningen i Norge vaksine, har vi valgt å samarbeide med EU.

- Fredag 14. august hadde jeg en samtale med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. Hun bekreftet da at Norge vil bli ivaretatt når EU løpende inngår avtaler om vaksine. Og forrige uke bekreftet Sverige at de som medlemsland tar på seg oppgavene å motta vaksinene som skal gå videre til Norge og Island i denne avtalen, sier statsministeren.

- Det er gode nyheter og jeg jeg ønsker å takke Sverige for dette og den hjelpen vi har fått i arbeidet opp mot EU-kommisjonen, sier Erna Solberg.

Hun understreker at pandemien er global.

- Løsningen må derfor også være global. Vi fortsetter derfor arbeidet med global rettferdig fordeling av vaksiner. Internasjonalt samarbeid er helt avgjørende for å sikre alle land tilgang til vaksine.

Munnbind

Regjeringen forlenger anbefalingen om å bruke munnbind på buss, trikk og bane i Oslo og til og fra Oslo når det ikke er mulig å holde én meters avstand.

- Munnbind er ikke en erstatning for avstandskravet. Meteren gir fortsatt best beskyttelse, men munnbind bør brukes når det ikke er mulig å holde avstand, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Anbefalingen gjelder i én uke.

I Indre Østfold har smitten gått ned, og det er ikke lenger behov for en anbefaling om munnbind på kollektivtrafikk.

Barneskolebarn og de som er yngre anbefales fortsatt ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt.