Historisk arkiv

Regjeringen varsler nye nasjonale innstramminger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har gitt Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i oppdrag å anbefale nye smittetiltak på grunn av økende smitte.

– Vi ser at smitten øker flere steder. Vi ser også at smitten har begynt å spre seg til eldre aldersgrupper, og det er en betydelig risiko for at tallene vil fortsette å stige. Dette er bekymringsfullt. Derfor varsler vi allerede nå at det kommer nasjonale innstramminger neste uke. Tiltakene vil være målrettet mot de områdene der smitten nå sprer seg, sier statsminister Erna Solberg.

Flere vaksinekandidater 

En rekke vaksiner prøves nå ut mot covid-19, og forhåpentligvis kan Norge få tilgang til vaksine første halvdel av 2021.

– Når vaksinen kommer, håper vi selvsagt at flest mulig av dem som anbefales å vaksinere seg, gjør det. Vaksinering mot covid-19 vil være frivillig, men oppslutningen om vaksinasjon er heldigvis generelt høy i Norge, sier statsminister Erna Solberg.

I en ny fylkeshelseundersøkelse for Rogaland, som FHI har gjennomført i samarbeid med fylket, har over 35 000 personer svart på spørsmål om koronavaksine. Over 69 prosent er positive til å ta vaksine dersom de blir anbefalt å ta den. Samtidig er noen usikre. 17 prosent vet ikke om de vil vaksinere seg, mens rundt 14 prosent svarer at det er usannsynlig. Mer om undersøkelsen hos FHI.

– Jeg er veldig glad for at så mange i undersøkelsen er positive til vaksine. Samtidig har jeg forståelse for at noen kan være i tenkeboksen for en vaksine som er under utvikling og testing. Vi skal sørge for god informasjon slik at også de som nå er usikre kan komme til en avgjørelse når vi har en vaksine på plass, sier Solberg.

Plan for vaksinasjon

 Hvem som skal prioriteres for vaksine først er ikke avgjort, og noe Folkehelseinstituttet jobber med.

– Vi vet at de aller eldste og de over 65 år med kroniske sykdommer er de som blir mest alvorlig syke av viruset. Og vi vet at barn heldigvis sjelden blir alvorlig syke. Derfor er det ikke sikkert det vil bli aktuelt å vaksinere barn, sier Solberg.

Når en vaksine mot covid-19 blir tilbudt i Norge, har den blitt godkjent av legemiddelmyndighetene i EU og Norge. Selv om en vaksine er testet grundig før godkjenning kan det likevel oppstå sjeldne bivirkninger når mange personer får en ny vaksine. Bivirkninger vil overvåkes nøye i Norge og internasjonalt.

Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å utarbeide en plan for å forberede, gjennomføre og følge opp vaksinasjon mot covid-19. Dette inkluderer å anbefale hvem som skal prioriteres for vaksine. Staten vil dekke kommunenes og sykehusenes kostnader knyttet til vaksinasjon. Når en vaksine blir klar, vil den være gratis for befolkningen.

Mer informasjon om dette finner du hos Statens legemiddelverk og Folkehelseinstituttet..

Nett-tv Pressekonferanse om koronasituasjonen

Se sendingen her

Se sendingen her