Historisk arkiv

De første av Norges nye redningshelikoptre satt i drift:

SAR Queen tar over etter Sea King

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

De første av Norges nye redningshelikoptre er i dag satt i drift på Sola redningsbase utenfor Stavanger. De nye helikoptrene – døpt SAR Queen – vil gi større trygghet for folk på sjøen, langs kysten og i avsidesliggende områder over hele landet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jenssen, statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland foran nytt redningshelikopter på Sola.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jenssen, statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland foran et av de nye redningshelikoptrene på Sola. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

– Sea King-helikoptrene har i flere tiår blitt brukt til å redde folk i nød og vanskeligheter. Nå er de første av våre nye redningshelikoptre endelig satt i drift. Med det har redningstjenesten fått et betydelig løft - både over hav og land – og det bidrar til å styrke vår samlede beredskap, sier statsminister Erna Solberg (H).

Under seremonien på Sola-basen foretok statsministeren den symbolske handlingen med å overrekke vaktradioen til de nye helikoptrene og deres mannskap, for å vise at nå er SAR Queen i gang med å ta over jobben til Sea King-helikoptrene. SAR står for «Search And Rescue».

– De nye redningshelikoptrene vil ha langt bedre rekkevidde, større hastighet og bedre evne til å operere i dårlig vær enn dagens Sea King-helikoptre. Disse egenskapene gjør at helikopteret kan komme til unnsetning betydelig raskere enn dagens Sea King under nærmest all typer værforhold., sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Ny æra
Hittil befinner 8 av de 16 nye redningshelikoptre seg i Norge. Og ytterligere tre overtas i løpet av høsten/vinteren.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltok også på seremonien på Sola tirsdag.

– I dag markerer vi begynnelsen på en ny æra i redningstjenesten. De nye redningshelikoptrene overtar stafettpinnen, først her på Sola. Dette gir redningstjenesten enda bedre forutsetninger for å løse sitt oppdrag. Redningstjenesten løser oppdrag hver eneste dag, året igjennom, sier Bakke-Jensen (H).

Etter planen skal alle helikoptrene være i drift i løpet av 2022. Den videre innfasingen avhenger blant annet av varigheten av smitteverntiltak i forbindelse med koronaviruset.

Mest avanserte
SAR-Queen-helikopteret har en stor kabin som gir plass til mange nødstedte. Dette gir også gode arbeidsforhold for besetningen. Det gjelder ikke minst ved behandling av skadde på de avanserte traumestasjonene ombord.

I utviklingen av helikopteret har det vært lagt stor vekt på å utnytte ny og avansert teknologi for å kunne finne nødstedte under krevende forhold. Blant de teknologiske nyvinningene er en radar som kan detektere små «mål» på svært lang avstand og et nytt mobilsøkesystem som kan lokalisere mobiltelefoner utenfor dekningsområde - også under snøskred.

Den norske versjonen av helikopteret er det mest avanserte som finnes på markedet i dag og blir nå leverandørens basismodell for andre kunder. Det vil fortsatt være teknologisk i front i mange år fremover.

Luftforsvaret ser frem til å ta de nye redningshelikoptrene i operativ bruk. Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland takket i dag spesielt de ansatte og deres familie, og alle som har samarbeidet om innfasingen av det nye redningshelikopteret.

 – I dag får Norge en forbedret redningstjeneste – en tjeneste som betyr så enormt mye for så veldig mange. Både for menneskene som trenger støtte, og for de menneskene som står på beredskap hver eneste dag hele året. For dem alle er jobben ikke bare et yrke, men en livsstil der viljen til å løse oppdrag og redde liv alltid står i fokus, sier Skinnarland.

 

Pressekontakter

For statsministeren: Statssekretær Peder Weidemann Egseth, telefon 90 70 66 96, e-post pwe@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgiver Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post asa@smk.dep.no.  

For justis- og beredskapsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Andreas Bondevik, telefon 40 23 24 54, e-post andreas.bondevik@jd.dep.no.

For forsvarsministeren: Politisk rådgiver Johannes Utvåg, telefon 99 41 58 33, e-post johannes.utvag@fd.dep.no.

For Luftforsvaret: Kommunikasjonssjef oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, telefon 95 74 15 32, e-post sgaasland@mil.no.