Historisk arkiv

Endringar blant statssekretærane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Kronprinsregenten har i statsråd i dag utnemnd politisk rådgivar Saliba Andreas Korkunc til statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Statssekretær Frøydis Høyem er gitt avskil i nåde som statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Avdelingsdirektør Kristin Holm Jensen er konstituert som statssekretær for finansminister Jan Tore Sanner, frå 10. mars til 8. desember 2021.

Statssekretær Maria Kristine Strandskog Göthner skal etter planen avvikle foreldrepermisjon frå 18. mars til 8. desember 2021.

 

Regjeringa er utgått frå Høgre (H), Venstre (V) og Kristeleg Folkeparti (KrF). Statssekretærane er:

For statsminister Erna Solberg (H)
Lars Øy (H)
Ingvild Næss Stub (H)
Rune Alstadsæter (H)
Audun Rødningsby (V)
Hans Olav Syversen (KrF)
Oluf Ulseth (H)
Peder Weidemann Egseth (H)

For kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V)
Anja Johansen (V)
Grunde Kreken Almeland (V)
Anne Tørå Solsvik (V)

For barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF)
Jorun Hallaråker Heggelund (KrF) – permisjon frå 24. september 2020 – 1. juli 2021
Julie Kristine Kordahl (KrF)
Erik Lunde (KrF) – permisjon frå 4. januar 2021 – 14. juni 2021
Ingvild Ofte Arntsen (KrF) – 50 prosent stilling
Reid Ivar Bjorland Dahl (KrF) – konstituert frå 8. januar 2021 – 30. juni 2021

For finansminister Jan Tore Sanner (H)
Magnus Thue (H)
Kari Elisabeth Olrud Moen (H)
Geir Straume Olsen (V)
Sverre Vatnar (KrF)
Maria Kristine Strandskog Göthner (H) – permisjon frå 18. mars – 8. desember 2021
Kristin Holm Jensen (H) – konstituert frå 10. mars 2021 – 8. desember 2021

For justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H)
Lars Jacob Hiim (H)
Thor Kleppen Sættem (H)
Hilde Johanne Barstad (H)

For helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)
Anne Grethe Erlandsen (H)
Maria Jahrmann Bjerke (H)
Saliba Andreas Korkunc (H)

For utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H)
Audun Halvorsen (H)
Jens Frølich Holte (H)

For arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
Vegard Einan (H)
Saida Roshni Begum (H)

For distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H)
Paul Chaffey (H)
Raymond Robertsen (H)

For forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)
Tone Skogen (H)

For kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)
Heidi Karin Nakken (H)
Paal Pedersen (H)

For næringsminister Iselin Nybø (V)
Lucie Katrine Sunde-Eidem (V)
Lars Andreas Lunde (H) – 50 prosent stilling

For samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF)
Ingelin Noresjø (KrF)
John-Ragnar Kvam Aarset (H)
Anders Tyvand (KrF)

For landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad (KrF)
Widar Skogan (KrF)
Ingvild Ofte Arntsen (KrF) – 50 prosent stilling

For utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF)
Aksel Jakobsen (KrF)

For forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H)
Aase Marthe Johansen Horrigmo (H)

For kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V)
Gunhild Berge Stang (V)

For olje- og energiminister Tina Bru (H)
Tony Christian Tiller (H)
Lars Andreas Lunde (H) – 50 prosent stilling

For klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)
Mathias Fischer (V)
Maren Hersleth Holsen (V)

For fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H)
Trine Danielsen (H)