Historisk arkiv

Koronakommisjonen fortsetter sitt arbeid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Regjeringen har bedt koronakommisjonen fortsette sitt arbeid. Daglig leder og professor II Egil Matsen overtar som ny leder av kommisjonen.

- Jeg er glad for at kommisjonen vil fortsette det viktige arbeidet. Foreløpig har kommisjonen evaluert beredskapen i forkant og håndteringen av den første delen av pandemien. Det er viktig at vi også får en grundig og helhetlig gjennomgang av læringspunkter fra myndighetenes håndtering av den delen av pandemien som vi fremdeles står midt oppe i, sier statsminister Erna Solberg.

Ny leder
Kommisjonen fortsetter med det samme mandatet. Kommisjonen skal jobbe uavhengig av regjeringen, derfor har den fått et vidt mandat som gir kommisjonen stor frihet til å velge hvilke områder den bør gå inn i. Diskusjonen om rapporten som ble levert 14. april vil danne et naturlig bakteppe for kommisjonens valg av temaer for den avsluttende rapporten.

Kommisjonens leder, Stener Kvinnsland, slutter av personlige årsaker. Alle øvrige medlemmer fortsetter i kommisjonen.

- Jeg vil takke Kvinnsland for den viktige jobben han har gjort, og har forståelse for at han nå trekker seg. Jeg er glad for at alle de andre medlemmene i kommisjonen har takket ja til å fortsette arbeidet. Det er viktig for kontinuiteten i arbeidet, sier Solberg.

Egil Matsen har sagt ja til å ta over lederoppgaven for kommisjonen. Matsen er samfunnsøkonom og medlem av kommisjonen i dag.

Høring
Rapporten som ble overlevert regjeringen 14. april, vil nå bli sendt på høring. Statsministeren har bedt Stortinget om å holde en redegjørelse om rapporten i de kommende ukene.

Etter at kommisjonen har levert sin sluttrapport, vil regjeringen legge frem en melding til Stortinget om oppfølgingen av kommisjonens arbeid.