Historisk arkiv

Norge tar sikte på å forlenge driften av feltsykehus i Kabul

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Norge har sagt seg villig til å bidra til fortsatt drift av feltsykehuset i Kabul ut 2021, selv om NATOs operasjon i Afghanistan avsluttes. Sykehuset er viktig for en fortsatt diplomatisk tilstedeværelse i Kabul. Det signaliserte statsminister Erna Solberg på NATOs toppmøte. Norge tar også sikte på å bidra sammen med andre allierte til å trene opp afghanske styrker utenfor Afghanistan.

NATOs militære tilstedeværelse i Afghanistan går nå mot slutten. Styrkene trekkes nå ut.

– Akkurat nå er det en skjør og ustabil situasjon i Afghanistan. I en overgangsperiode har Norge sagt seg villig til å sikre fortsatt drift av feltsykehuset, frem til et ordinært sivilt sykehus er på plass, sier statsminister Erna Solberg (H).

Viktige forutsetninger
Forutsetningen for at Norge skal lede driften av feltsykehuset, er at sikkerheten blir ivaretatt for de som jobber der. Det må også foreligge en invitasjon fra afghanske myndigheter slik at det folkerettslige grunnlaget er på plass.

En annen viktig forutsetning er at også andre land viderefører dagens bemanning ved sykehuset eller at andre bidrar for å dekke funksjonene på sykehuset. Norge har signalisert at vi kan bidra til å opprettholde driften ut året, men ikke utover første kvartal 2022.

– Feltsykehuset er svært viktig for at vi kan ha diplomatisk og sivil tilstedeværelse i Kabul. Det er viktig for at Norge og resten av det internasjonale samfunnet fortsatt kan bidra til humanitær hjelp og utviklingsinnsats, og støtte fredsprosessen i Afghanistan, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Bidrar til sikkerheten
Sikkerhetssituasjonen i Afghanistan er alvorlig og krevende. Når de militære styrkene som har vært med på NATOs Resolute Support Mission (RSM) trekker seg ut i tiden fremover, kan situasjonen bli enda mer uoversiktlig og skjør.

– Afghanske myndigheter står nå midt oppe i en kritisk og krevende fase. Selv om vi avslutter den militære operasjonen i landet, tar Norge sikte på å bidra til å trene afghanske styrker utenfor Afghanistan i NATO-regi, og på den måten gjøre dem bedre i stand til å ivareta sikkerheten i eget land, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Før Norge tar en endelig beslutning om å støtte treningen av afghanske styrker et sted utenfor Afghanistan, må vi få noen viktige avklaringer fra NATO om hva som vil være konseptet for denne opptreningen. En rekke praktiske og juridiske avklaringer må gjøres.