Historisk arkiv

Tidspunkter for nøkkeloverrekkelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

I forbindelse med regjeringsskiftet 14. oktober er det lagt opp til nøkkeloverrekkelser i departementene etter følgende oppsett.

Kl. 13.45: Statsministerens kontor
Adresse: Glacisgata 1
Det er begrenset plass, så pressedekningen av nøkkelskiftet på Statsministerens kontor i Glacisgata 1 vil være for en liten fotopool. Vi ber redaksjoner om å melde interesse til rvi@smk.dep.no. Ta med godkjent ID-kort. Nøkkelskiftet vil bli overført på regjeringen.no nett-tv.

Kl. 14.15: Finansdepartementet
Adresse: Akersgata 40.
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til presse@fin.dep.no
Presse må møte resepsjonen i R5 (Akersgata 59) i god tid, for registrering og sikkerhetssjekk. De vil deretter bli fulgt over til Finansdepartementet. Ta med godkjent ID-kort. Nøkkelskiftet vil bli overført på regjeringen.no nett-tv.

Kl. 14.15: Barne- og familiedepartementet
Adresse: Akersgata 59
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til media@bfd.dep.no Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 14.15: Arbeids- og sosialdepartementet
Adresse: Akersgata 64. Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til presse@asd.dep.no. Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 14.30: Utenriksdepartementet
Adresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til media@mfa.no. Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 14.30: Kunnskapsdepartementet
Adresse: Kirkegata 18
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til kdinfo@kd.dep.no. Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 14.30: Nærings- og fiskeridepartementet
Adresse: Kongens gate 8
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til media@nfd.dep.no Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 14.45 Klima- og miljødepartementet
Adresse: Kongens gate 20
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til presse@kld.dep.no Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 14.45: Olje- og energidepartementet
Adresse: Akersgata 59 (R5)
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til info@oed.dep.no. Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 14.45: Justis- og beredskapsdepartementet
Adresse: Gullhaug Torg 4A
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til JDinfo@jd.dep.no Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.
Nøkkelskiftet vil bli overført på regjeringen.no nett-tv.

Kl. 15.00: Kunnskapsdepartementet
Adresse: Kirkegata 18
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til kdinfo@kd.dep.no. Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 15.00: Nærings- og fiskeridepartementet
Adresse: Kongens gate 8
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til media@nfd.dep.no 
Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 15.00: Helse- og omsorgsdepartementet
Adresse: Teatergata 9 (R6)
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til info@hod.dep.no. Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 15.15: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Adresse: Akersgata 59 (R5)
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til ke@kmd.dep.no. Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 15.15: Utenriksdepartementet
Adresse: 7. juniplassen 1 / Victoria Terrasse
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til media@mfa.no. Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 15.30: Landbruks- og matdepartementet
Adresse: Teatergata 9 (R6)
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til LMD-Pressevakt@lmd.dep.no. Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 15.30: Kulturdepartementet
Adresse: Grubbegata 1
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til KUDinfo@kud.dep.no. Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 15.45 Forsvarsdepartementet
Adresse: Myntgata 1
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til FDinfo@fd.dep.no. Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

Kl. 15.45: Samferdselsdepartementet
Adresse: Akersgata 59 (R5)
Redaksjoner som ønsker å dekke nøkkeloverrekkelsen, må melde seg til sdinfo@sd.dep.no. Møt opp i god tid for registrering og sikkerhetssjekk. Ta med godkjent ID-kort.

(Fra 1645 skal statsrådene ankomme SMK for sin første regjeringskonferanse.)

Godkjent id-kort betyr pass, førerkort eller nasjonalt id-kort. Bankkort er ikke lenger godkjent.