Historisk arkiv

Samiske veivisere 10 år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Gamle Logen, Oslo, 10. oktober 2014

Sjekkes mot fremføring

Gratulerer med dagen alle sammen! Ti år med samiske veivisere skal feires.

I ti år har samiske veivisere reist rundt på skoler og andre steder over hele landet og fortalt om samisk kultur, samiske samfunnsforhold og egne erfaringer.

Veldig mange har lært veldig mye om det samiske takket være dere. Dere har gitt og gir meget viktig kunnskap.

Denne kunnskapen bygger ned fordommer. Kunnskapen bidrar til positive holdninger. Og den bidrar til bedre sameksistens mellom samer og ikke-samer i Norge.

Et viktig stykke arbeid er gjort. Og arbeidet fortsetter.

Veiviserne er etterspurte. Mange skoler og andre institusjoner ønsker besøk.  

Da jeg fikk ideen om samiske veivisere, var tanken at ungdom kunne formidle bedre til andre ungdommer enn hva voksne og lærerbøker kunne gjøre. Det er ikke til å legge skjul på at lærebøker og kunnskapen var lite oppdatert om det samiske, moderne samfunnet. Jeg var ute og så hvor godt de samiske veiviserne formidlet på Oslo Handelsgym.

Da regjeringen startet opp med samiske veivisere som et prosjekt i 2004 var det noe nytt – og kanskje litt dristig. Så vi begynte med et 3-årig prøveprosjekt. Det daværende Kommunal- og regionaldepartementet skulle finansiere prosjektet og Samisk høgskole skulle administrere.

Vi ønsket personer fra ulike deler av de samiske områdene som kunne fortelle ut fra egne erfaringer og vise mangfoldet i det samiske.

Evalueringen som kom tre år senere ga et svært positivt bilde: Tilbakemeldingene fra skoleelever og lærere var gode. Kunnskapen økte og fordommer ble redusert.

I etterkant av evalueringen ble prosjektet videreført som en fast ordning. Fra 2013 ble også antallet veivisere utvidet fra tre til fire personer.

Veiviserne deltar i det samiske samfunnet på en positiv måte. Vi ser at dere fungerer som forbilder og rollemodeller for andre ungdommer.

Dere er med og skaper positive holdninger til det å være same, og spesielt det å være ung same i dagens samfunn.

Jeg ser at flere av dere er aktive i politikken og i kulturlivet.

Dere er ressurssterke mennesker som har gitt mye til det samiske og det norske samfunnet da dere var samiske veivisere.

Og vi ser at dere fortsetter å gi tilbake til samfunnet etter at dere er ferdige med veiviseråret.

Veiviserne har fått opplæring ved Samisk høgskole i Kautokeino.

Samisk Høgskole har utviklet kurset ”formidling av samisk kultur og samfunn”. Det gir 30 studiepoeng, og inneholder temaer fra samisk historie, kultur og næringsliv – og presentasjonsteknikk. Dette studiet gir et felles utgangspunkt for arbeidet de skal gjøre.

Jeg har hørt veivisere si at det å være veiviser gir et uforglemmelig år med nye opplevelser og erfaringer.

Men jeg har heller aldri vært i tvil om at jobben kan være krevende. Det er fint at dere har vært tre – og nå fire – ungdommer som kan forberede dere sammen og diskutere saker.

Det er ikke gitt hva som passer å presentere for forskjellige skoler og ulike elever. Hva har de unge behov for å vite? Hvordan skal spørsmålene besvares?

Det er nødvendig med gode forberedelser, men også evne til improvisasjon!

Derfor er det så viktig å ha et solid kunnskapsgrunnlag i bunnen – både egne erfaringer og kunnskapen dere får gjennom kursene på høgskolen.    

Den enkeltes erfaringer og opplevelser står helt sentralt. I kommunikasjon fra ungdom til ungdom fungerer eksempler fra egen bakgrunn bra.

Det er ingen tvil om at dere byr på dere selv og egne erfaringer. Det setter vi stor pris på.

Jeg vil også takke Samisk Høgskole for arbeidet dere gjør – både i undervisningen og i prosessen med å velge veivisere.   

Det er svært mange gode søkere. Og jeg er glad for at Samisk Høgskole har en krevende jobb med å velge ut!

Det er morsomt at så mange av veiviserne feirer her i dag. Jeg var selv med å utnevne det aller første kullet for 10 år siden. De første var: Ellinor Marita Jåma, Inga Mikkelsen og Ànte Siri.

Tusen takk for innsatsen og lykke til dere som er veivisere i dag. Dere viser vei for mange.  Takk for kunnskapen dere deler!

Til lykke med feiringen av 10-årsjubiléet!