Historisk arkiv

Åpningen av Tresfjordbrua

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs tale ved åpningen av Tresfjordbrua i Møre og Romsdal, 24. oktober 2015.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen,

Gratulerer med dagen!

Det er en god dag for Møre og Romsdal i dag. Og det er en god dag for Vestlandet. Dette er en bro dere har ventet lenge på. Og ikke bare dere. Dette er en bro som også korter ned reisetiden til min egen svigerfamilie i Ålesund.

Kortere reisetid er i seg selv en god grunn for å bygge ny vei. Men vi må også se dette i et større perspektiv. Transportkostnadene er høyere i Norge enn i mange andre land. Det merker både pendlere og de som driver med varetransport.

Vi skryter ofte av de norske fjordene og de norske fjellene. Med god grunn. Men de samme fjordene og fjellene skaper utfordringer i infrastruktursammenheng. Derfor er folk på Vestlandet så opptatt av veier, broer og tunneler.

I dag står Vestlandet overfor større utfordringer enn på lenge. Spesielt i olje- og gassrelatert sektor, med færre oppdrag for bedriftene, nedleggelser og økende arbeidsledighet. Vi står midt i en brytningstid, der vår evne til omstilling blir stadig viktigere. Regjeringen legger til rette på flere måter, og det å sørge for god infrastruktur er viktig. Derfor har denne regjeringen satt i gang tidenes satsing på samferdsel, med bevilgninger som ligger på et historisk høyt nivå.

Det er ikke tilfeldig at E136 kalles «Eksportveien». Denne veien er en hovedtransportåre inn og ut av Møre og Romsdal. Med Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen vil næringslivet få en raskere og tryggere vei. Og dere slipper å bekymre dere for at veien skal være stengt på grunn av ras. Dette har mye å si for konkurransekraften til næringslivet. Gode transportårer gjør det enklere for næringslivet å frakte varer ut til markedene.

Sammen med en framtidig utbygging av ferjefri E39 mellom Ålesund og Molde vil Tresfjorbrua bidra til å skape et stort, sammenhengende bo- og arbeidsmarked mellom Sunnmøre og Romsdal.

Det er nettopp dette vi ønsker å få til når vi bygger nye veier her i landet.

Det har vært fornuftig å bygge broen og tunnelen samtidig. Stein fra tunnelen er brukt i fyllingene på begge sider av broen. Et godt eksempel på at det er mulig å bygge mer vei for pengene ved å tenke litt større. Den lokale enigheten om å se de to prosjektene i sammenheng var avgjørende for å få fortgang i utbyggingen.

Trygge veier fører også til færre ulykker og dødsfall i trafikken. Så langt i år har vi sett de laveste dødstallene i trafikken siden etterkrigstiden. Det er jeg glad for. Men vi må hele tiden jobbe for at enda færre liv skal gå tapt.

Det har vært mye tungtrafikk forbi stuevinduene til dere som bor i Tresfjorden. Av rundt 1700 kjøretøy i døgnet er cirka en fjerdedel tungtrafikk. Det er mye. Derfor er det viktig å satse på infrastruktur. Ny og bedre infrastruktur bidrar til næringslivets konkurransekraft, til at familier kan treffes, og til færre ulykker og bedre nærmiljø.

Regjeringen kommer fortsatt til å satse på samferdsel. Vi ligger godt an til å overoppfylle Nasjonal Transportplan. Etter 3 av 4 år i planperioden ligger vi hele 10 milliarder kroner foran en jevn opptrapping av rammene i planen.

Skulle vi finne på noe så rart som ikke å legge inn vekst i samferdselsbudsjettet i 2017, ville vi dermed likevel ha oppfylt transportplanen.

I dag er en etterlengtet bru endelig kommet på plass. En svingete og smal vei med rundt 200 avkjørsler er byttet ut med dette imponerende byggverket over fjorden. Det vil gå litt raskere å komme seg på jobb. Og det blir litt kortere hjem.

Jeg vil igjen gratulere dere alle med dagen. Dere som bor her. Dere som driver næring i regionen. Og ikke minst alle dere som har gjort jobben. Statens vegvesen, entreprenører og underleverandører.

Tusen takk, og gratulerer med et flott prosjekt.

Det er dermed en ære for meg å klippe snoren og erklære Tresfjordbrua for åpnet!