Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressekonferanse om britisk folkeavstemning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen kommenterte resultatet av folkeavstemningen i Storbritannia fredag 24. juni på en pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg. Her er statsministerens innledning.

Det britiske folk har talt.

Et flertall har stemt for at Storbritannia skal gå ut av EU.

Folkeavstemningen i Storbritannia markerer et veiskille for europeisk samarbeid.

Storbritannias beslutning stiller oss overfor politiske utfordringer.

Europas ledere må ta innover seg den uroen og mangelen på tillit mange velgere føler.

Vi trenger mer samarbeid, ikke mindre.

Det er i alles interesse å bevare et sterkt og nært samarbeid i Europa.

Norge er en liten og åpen økonomi.

Våre arbeidsplasser og vår velferd er avhengige av det europeiske markedet.

Den åpne handelen og det økonomiske samarbeidet må derfor bevares.

De store politiske utfordringene som migrasjon, sikkerhet og klima vil fortsatt bare kunne løses i fellesskap.

Det er i Norges interesse at vi finner disse løsningene.

For Norge ligger vår tilknytning til EU fast gjennom EØS-avtalen. Det er det ingen endringer på, selv om Storbritannia har valgt å gå ut av EU.

Det er nå først og fremst opp til britiske myndigheter å definere hvilke skritt de tar videre og hvilken samarbeidsform de vil søke.

Statsminister David Cameron har i dag varslet sin avgang.

Jeg vil takke ham for et godt og nært samarbeid – både som statsministerkolleger og som partifeller.

Vi har stått sammen om mange store saker, og særlig vil jeg fremheve giverlandskonferansen for Syria i London i februar.

Dagens situasjon betyr at det hviler et stort ansvar på oss politikere for å bidra til løsninger som sikrer samarbeidet i Europa. Et samarbeid vi trenger for å løfte de viktigste utfordringene for hele verden. Men også for å gi optimisme til alle velgerne i Europa som i dag føler at svarene ikke er gode nok.