Historisk arkiv

Orientering til Stortinget om forholdet mellom Norge og Kina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Redegjørelse av statsminister Erna Solberg til Stortinget 19. desember 2016.

President,

Takk for at jeg får komme til Stortinget i dag og orientere.

Jeg vil gjerne få lov til å informere om at utenriksminister Børge Brende ikke vil kunne delta i Stortingets behandling av hans budsjett i dag, og at statsråd Elisabeth Vik Aspaker vil møte i hans sted.

Grunnen til dette er at utenriksministeren i dag er i Beijing og har hatt møter med Kinas statsminister og utenriksminister.

På basis av en felles erklæring etablerer vi, fra i dag, full normalisering av våre politiske og diplomatiske relasjoner med Kina.

 

Norge har siden 2010 ikke hatt politisk kontakt med Kina.

Dette har vært krevende for oss i mange internasjonale sammenhenger og i mange enkeltsaker. Det har også vært krevende for norsk næringsliv.

Det at vi nå har kunnet normalisere vårt forhold er et resultat av et langsiktig og møysommelig diplomatisk arbeid på mange nivåer for å gjenopprette tilliten mellom våre to land.

Norge og Kina har en lang felles historie.

Norge var et av de første landene som anerkjente Folkerepublikken Kina og vi bygget gjennom over 50 år opp et bredt og nært samarbeid på nærmest alle områder.

 

Jeg er glad for at vi nå i dag er tilbake i et normalt diplomatisk og politisk forhold til Kina. Dette har vært en viktig politisk prioritet for min regjering.

Vi ser nå fremover.  På de mulighetene som åpner seg for samarbeid med Kina. Kina er verdens nest største økonomi og fast medlem av FNs sikkerhetsråd. Det er viktig for oss å ha et samarbeid om de mange internasjonale spørsmålene som vi er opptatt av. Fra klima- og bærekraftsmål, til mange andre tema på den internasjonale dagsorden.

Det åpner også store muligheter for norsk næringsliv, som har opplevd at det å ikke ha drakraft fra politisk samarbeid har vært en barriere.

Det er enighet om umiddelbart å gjenoppta arbeidet med en bilateral frihandelsavtale mellom våre to land.

 

Jeg vil takke alle som har bidratt til dette arbeidet, som sagt har det vært et møysommelig tillitsskapende arbeid som nå er brakt i havn, og som skaper et nytt utgangspunkt for relasjonene mellom Norge og Kina. Det er av stor betydning for norske interesser, at vi får på plass igjen denne typen relasjoner.

Takk