Historisk arkiv

Feiring av Id

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale av statsminister Erna Solberg på feiringen av Id og markeringen av at fastemåneden, Ramadan, er over. Det Islamske Forbundet (Rabita) og Islamic Cultural Centre (ICC) var ansvarlige for arrangementet i Valhall i Oslo, 25. juni 2017.

Sjekkes mot fremføring

Jeg vil få takke Det Islamske Forbundet (Rabita) og Islamic Cultural Centre (ICC) for at dere har invitert meg hit i dag til å feire Id og markere at fastemåneden, Ramadan, er over. Det setter jeg veldig pris på.

Det er flott å få være her og delta i forventningen og gleden dere deler.

Mange av dere har lengtet til denne dagen. Ramadan kan sikkert være krevende når den faller på sommerstid her i Norge. Lange lyse kvelder gjør at det blir langt på natt før dere kan spise. Det gjør at fasten kan oppleves mer anstrengende her enn andre steder i verden.

Derfor forstår jeg godt at måltidsfellesskap er viktig når dere skal markere at fasten er over. Eid er feiring, fellesskap og takknemlighet.

For de av oss som er vant til å feire jul, er det iøynefallende hvor mange fellestrekk Id-feiringen og julefeiring har – både måltidsfellesskapet, ønsket om å feire sammen med familie og venner, at mange flere går i kirke/moske enn ellers i året, det at vi pynter oss (og kanskje kjøper nye klær).

Kanskje er disse fellestrekkene ved feiringene et uttrykk for at vi som mennesker er ganske like – på tvers av religion og tro – vi gjør mye av det samme for å markere fest og høytid.

Jeg vet at mange av dere også ser dette som en anledning til å gi gaver til fattige eller andre som trenger det. Det er en god måte å vise takknemlighet på.

Jeg synes også det er flott at Rabita (Det Islamske Forbundet) og Islamic Cultural Centre (ICC) feirer Id sammen her i dag. Det gir en ekstra dimensjon til felleskapet at det også samles til feiring på tvers av moskeer.

Så er det selvfølgelig litt forskjellige tradisjoner som møtes når man skal samle muslimer fra ulike land og regioner til feiring. Da blir plutselig lille Norge en "melting pot" med ulike kulturer og tradisjoner knyttet til feiring av Id. Og det er berikende for fellesskapet.

Nok en gang vil jeg få takke for invitasjonen til å være her og vil med dette få ønske dere en god feiring:

God Id – Id Mubarak!