Historisk arkiv

Åpning av Lysebotn 2-kraftverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innlegg på åpningen av Lysebotn 2-kraftverket 17. september 2018.

Kjære alle sammen,

Det er hyggelig å være her i dag. Å reise til Lysebotn er spektakulært. Vakker og dramatisk vestlandsnatur med Preikestolen på den ene siden, Kjerag på den andre. Og helt innerst i fjorden: Lysebotn. 

Like spektakulært er det å komme inn i fjellet. Til selve hjertet i det nye kraftverket Lysebotn 2. Dette er ingeniørkunst på høyt nivå. Kraftverket er i særklasse når det gjelder teknologisk utforming. Med to turbiner som hver tar unna 30-tusen liter vann – i sekundet – er det lett å bli imponert.

Fremsynte ingeniører så tidlig at forholdene ved Lysefjorden var ideelle for produksjon av vannkraft. Høye fjell. Og mye regn. I 1918 stod Flørli kraftverk klart, som det første av flere langs fjorden.

Det opprinnelige kraftverket her i Lysebotn ble bygget tidlig på 50-tallet. Etter over 60 års drift var det behov for en oppgradering. Og i stedet for å flikke på det gamle, var dere i Lyse ambisiøse og ønsket å bygge nytt.

Lysebotn 2 utnytter de eksisterende magasinene på en bedre måte. Det nye kraftverket gir 15 prosent mer energi enn det gamle og vil kunne levere strøm til 75-tusen husstander. Her økes vannkraftproduksjonen uten nye inngrep i naturen.

Lysebotn 2 er bra for forsyningssikkerheten, bra for verdiskapingen og bra for klimaet.

Utslippsfri og fornybar vannkraft vil i overskuelig fremtid fortsette som en bærebjelke i det norske energisystemet. Vannkraften bidrar til at Norge er i en særstilling i Europa med lave klimagassutslipp i energisektoren.

Beliggenheten her i Lysebotn gjør også at veien til Europa er kort. Med sin fleksibilitet vil kraftverket kunne bidra til å dekke noe av det behovet Europa har for fornybar energi.

I dag kan vi markere over 100 års vannkrafthistorie langs Lysefjorden. Det er en historie vi skal være stolte av.

Tilgangen på rikelig og ren vannkraft la grunnlaget for industrialisering og næringsutvikling i Norge. Og for det velferdssamfunnet vi nyter godt av i dag.

Gratulerer til alle de dyktige folkene som har jobbet hardt med å planlegge og bygge det nye kraftverket. Den jobben dere har gjort kommer vi andre til å nyte godt av i årevis fremover. 

Da er det en glede å erklære Lysebotn 2 for offisielt åpnet.