Historisk arkiv

Odvar Nordlis bisettelse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

– Med Odvar Nordli har Norge mistet en av sine største politikere i etterkrigstiden, sa statsminister Erna Solberg i bisettelsen til tidligere statsminister Odvar Nordli.

Foto av Odvar Nordli på fotoveggen med tidligere statsministre på Statsministerens kontor.
Portrett av Odvar Nordli på fotoveggen med tidligere statsministre på Statsministerens kontor. Foto: Maria Korkunc/Statsministerens kontor

 

Deres Majestet.

Kjære Tove og Aud.

Kjære familie.

Med Odvar Nordli har Norge mistet en av sine største politikere i etterkrigstiden.

Familien har mistet en kjær far, bestefar og oldefar.
Dere har vår varmeste medfølelse og våre tanker er hos dere.

 

På sin vakt fikk Odvar Nordli krevende oppgaver.

Oppgaver som krevde en politiker som evnet å samarbeide bredt. Som fant kompromisser.

Økonomisk uro skulle stagges, mens den norske oljenasjonen skulle hjelpes frem.

Kald krig skulle balanseres med et forutsigbart naboskap med Russland.

Og i hele sitt politiske virke la Odvar Nordli stein på stein for å bygge velferdsstaten. Det som har gjort Norge til et godt og trygt land å vokse opp og leve i.

Og som vi i dag ser som den fremste arven etter Odvar Nordli.

Engasjementet for de svakeste slapp aldri taket.
Lojaliteten til småkårsfolk likeså.

Røttene hans var her på Hedmarken.

Humoren og den underfundige replikken kunne bare komme herfra.

Kjærligheten til området, folket her og de gode historiene ble til lesverdige bøker.

 

I dag er vi samlet for å takke Odvar Nordli.

For hans uslitelige engasjement for de som har det vanskeligst.

For hans vilje til samarbeid.

For hans politiske gjerning.

Til beste for landet. Og til beste for folket.

Jeg lyser fred over Odvar Nordlis minne.