Historisk arkiv

Solbergs innledning på pressemøtet 14. mars

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressemøtet på Statsministerens kontor den 14. mars 2019.

Som dere er kjent med har PST pågrepet og tatt ut siktelse mot Tor Mikkel Waras samboer Laila Anita Bertheussen. Hun er siktet for å ha oppdiktet en straffbar handling.

Jeg må si at opplysningene om dette har vært et sjokk på meg, et sjokk for hele regjeringen.

Jeg ble informert om dette kort tid før PST sin pressekonferanse etter at de hadde fått rettens medhold til pågripelse og ransakelse av boligen til Tor Mikkel Wara og hans samboer.

Jeg ba da om Tor Mikkel Wara og Siv Jensen om å komme til mitt kontor umiddelbart. Og jeg ga dem informasjonen i dag cirka kl. 15. Jeg vil understreke at dette gikk veldig sterkt inn på Tor Mikkel. Dette er en tragedie for ham og hans familie.

Tor Mikkel ba i denne samtalen vi hadde om å få permisjon fra sin stilling som justis- og innvandringsminister for å kunne ta vare på sin familie. Det får han i statsråd i morgen.

Samtidig utnevner vi Jon Georg Dale som fungerende justis- og innvandringsminister.

Jeg har lyst til å understreke at dette kom som et sjokk på Tor Mikkel, og han vil ikke være tilgjengelig for pressen i dag. Og jeg ber om forståelse for det. Han har behov for å ivareta sin familie, med den vanskelige situasjonen de er oppe i akkurat nå.

Det er egentlig det jeg har å si på dette tidspunktet. Dette er selvfølgelig en krevende og vanskelig situasjon for familien, Tor Mikkel og regjeringen, som skulle ønske at vi hadde sluppet å stå i en slik situasjon som vi står i nå.