Historisk arkiv

Spørsmål og svar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Spørsmål og svar fra statsministerens pressekonferanse på Vega Scene i forbindelse med Høyres landsmøte 13. mars 2019.

Kan du si noe om hvordan sikkerhetsopplegget rundt statsrådene dine fungerer? Grensen mellom personvern og sikkerhet? Kan statsråden velge grav av overvåkning eller må de følge politiets råd?

Vår anbefaling er alltid at de følger rådene som PST gir til de ulike statsrådene, men det er hver enkelt statsråd og hver enkelt familie har selvfølgelig rett til å gjøre sine gene valg rundt dette, hvor ingripende man ønsker å ha det. I hovedsak følger alle de rådene de får av politiet. Med unntak av rådene om å ikke ta med teknologisk utstyr til land der man ikke skulle tatt det med, som også har vært en sak i denne regjeringen. Det er viktig å huske at  de rådene vi får gir rett og slett fordi man skal ivareta sikkerhet. Det å ta personlig risiko som er annerledes er krevende, og det er også vanskelig for politiet. Det er den beskjeden vi gir. Akkurat hva de gjør av overvåkingstiltak og hvilke spørsmål blir diskutert mellom politiet og den enkelte. Selv har jeg også mye av dette, ikke minst på mitt hus hjemme. Vi har diskusjoner om hvordan, hva er det, også fordi naboer og andre også skal ha trygghet om at deres personvern blir ivaretatt.

Vi er på VEGA scene som i forrige uke viste teaterstykket. Kontroversielt. I går sa Justis- og beredskapsministeren at det er en kjedesammenheng mellom teaterstykket og angrepene mot hans eiendom. Er du enig med ham? Hva er ditt syn på forestillingen?

Jeg syns ikke det er riktig for mitt vedkommende å spekulere i hva som er kjedesammenhenger når vi ikke vet noe om hvem som står bak hendelsene rundt huset til Tor mikkel. Syns at det er viktig å la politiet gjøre sitt etterforskningsarbeid. Masse spekulasjoner hjelper ikke. Jeg har respekt for at politiet gjør dette arbeidet. Så er det ingen tvil om at det dette stykket gjorde, som er noe som man vil oppleve som integritets-problematisk for folk. Vi som politikere skal tåle å stå i fokus og få kjeft for det vi sier og gjør, men det oppleves verre når familiene våre trekkes inn, når der vi bor trekkes inn fordi at da rammer det de rundt på en annen måte. Det er forskjellig i denne saken, fordi det er en del trusler og annet, som vi som er politikere og har vært det lenge, opplever, og har livvakter på grunn av det, også før jeg ble statsminister, så er det annerledes, og det oppleves vanskeligere når det liksom blir eiendeler og annet. Det tenker jeg faktisk at de som har laget stykket bør tenke over, at de også bidrar til å sette et fokus på politikere, politikeres omgivelser  og mennesker som bidrar til at det er tøffere å være politiker. Da må de ha ryggrad til å stå i det. Jeg må si at jeg reagerer i dag når man velger å spekulere rundt dette. Jeg velger å ikke spekulere og syns de som har stått bak stykket skulle latt være å spekulere i noe som helst også, hvis ikke de har noe kunnskap så burde de faktisk vente på politiets etterforskning på samme måten. Vi er vant til å stå i fokus, høre kraftfulle angrep og annet, men det er klart at det er vanskeligere i det øyeblikket du nærmer deg privatlivet og menneskene rundt. For det er belastende å ha politiker-ektefeller, foreldre, som er i medias søkelys hele tiden. Hvis du da i tillegg også blir dratt inn med det stedet du bor, så er det en ny art. Det får man ta litt ansvar for.

Nei, jeg spekulerer ikke i årsaken, sammenhengen eller noe som helst av det, men det bidrar til å løfte terskelen og gjør det tøffere når man bruker den typen virkemidler selv om man putter det inn i en kunstnerisk ramme, eller i et satirisk program, hvis det er det, på NRK eller andre, så løfter jo det belastningen med å være politiker noen ganger, fordi det treffer de rundt deg.