Historisk arkiv

Kvinner i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på regjeringens møte om kvinner i Forsvaret i regjeringens representasjonsanlegg i Parkveien 8. mars 2019.

Sjekkes mot fremføring

Kjære alle sammen

Gratulerer med dagen!

Likestilling betyr at alle personer skal ha like rettigheter og muligheter, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, alder, etnisitet og religion.

Norge har kommet langt, men vi ser stadig nye likestillingsutfordringer. Utfordringer vi alle må ta ansvar for å løse.

Denne kvinnedagen ønsker jeg oppmerksomhet rundt hvorfor vi må få flere kvinner i Forsvaret.

Vi må rekruttere de flinkeste og best egnede til forsvaret fordi forsvaret skal bli best mulig, og fordi et moderne forsvar trenger representasjon fra begge kjønn i alle posisjoner. Særlig i en tid med nye oppgaver i forsvaret, og i andre typer konflikter rundt omkring i verden.

Da må Forsvaret være en attraktiv arbeidsgiver også for kvinner. Vi må sørge for at kvinner velger Forsvaret. Og at kvinner velger å bli i Forsvaret.

I dag skal vi sammen diskutere hvordan vi kan gjøre dette enda bedre.

 

Krig, krise og konflikt rokker ved mange strukturer og antatte sannheter. Det viser brutaliteten i verden, men det viser også mulighetene våre til å mestre når ting er vanskelige. 

Som da Forsvaret tok inn kvinner under andre verdenskrig – de såkalte K-soldatene.

Forsvaret ønsket å videreføre ordningen etter krigen.

Med 9. april som bakteppe, fremsto det som uklokt at halve befolkningen ikke lot seg rekruttere til forsvar av landet.

Men samfunnet for øvrig syntes det var å gå for langt. Det var forut for sin tid.

Ordningen med K-soldater ble avviklet.

Ikke før på 1970-tallet fikk kvinner igjen anledning til å tjenestegjøre i Forsvaret.

 

I Forsvaret vet dere at likestillings- og mangfoldsarbeid handler om mer enn kjønn. Men i dag, er det arbeidet for flere kvinner i Forsvaret som er tema.

Vi har et moderne og høyteknologisk Forsvar der kompetanse og personlig egnethet er svært viktig.

De rette beslutningene må fattes på alle nivåer – også i strid.

Derfor har Forsvaret gått fra enhetsbefal til offiserskorps og spesialistkorps.

Forsvaret vårt blir best når vi rekrutterer de beste. Det betyr at de må rekruttere fra hele befolkningen.  Da må vi også rekruttere kvinner. Og vi må holde på de flinke kvinnene.

Vi vet at mangfold i kjønn, alder og bakgrunn gir bedre resultater og arbeidsmiljø. 

I 2015 innførte regjeringen og Stortinget verneplikt for både kvinner og menn. Det har bidratt til å øke andelen kvinner som gjennomfører førstegangstjeneste. Vi skal ikke underslå noen viktige ting om Forsvaret. Forsvaret har blant landets beste lederutdanninger og fagutdanninger. Det er et mulighetsrom i Forsvaret. Forsvaret gir unik ledertrenging og erfaring med å løse oppgaver. Det er en utdanning og erfaring som kan brukes både i Forsvaret, og på mange områder utenfor Forsvaret. Jenter bør tenke på dette som en god utdanningsmulighet. 

Men det går for langsomt å øke kvinneandelen blant de tilsatte i Forsvaret og de som tar utdanning i Forsvaret.

For få kvinner rekrutteres til videre tjeneste.

Vi må spørre oss selv hvorfor det er slik?

Og hva skal til for at dyktige kvinner velger en karriere i Forsvaret?

 

For å holde på kvalifisert personell, må de som jobber der trives og ha et godt arbeidsmiljø.

Vi vet at Forsvaret tilbyr interessante arbeidsoppgaver og et meningsfylt oppdrag.

Utfordringen som Forsvaret selv har avdekket er først og fremst problemer knyttet til trivsel, trygghet og arbeidskultur.

Jeg vil gi honnør til Forsvaret for at de har gjennomført denne undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering blant ansatte og soldater. Det er del av det arbeidet som allerede er i gang.

Undersøkelsen er viktig fordi diskusjonen må være basert på fakta. Spesielt når fakta som kommer frem er brutale og ubehagelige.

Resultatene er nedslående. Vold, seksuell trakassering og mobbing er uakseptabelt. Noe av det som avdekkes er lovbrudd som skal anmeldes.

Vi er alle enige om at dette svekker Forsvaret.

Det er resultater regjeringen tar på største alvor.

Forsvaret er de som skal sikre vår trygghet, da må de også sikre trygge rammer for alle som tjenestegjør i Forsvaret.

For å få de beste må dette få konsekvenser for hvordan Forsvaret jobber.

Det siste halvannet året har vist oss at utfordringene med mobbing, trakassering og overgrep går igjen i mange samfunnssektorer, også i politikken.

I Aftenposten denne uken har tre svært modige jenter fortalt om en ukultur helt ned i barne- og ungdomsskolen.

Vi har alle en jobb å gjøre.

Den begynner med at ledere må ta ansvar. Vi må tydeliggjøre at dette er helt uakseptabelt. Vi må skape en kultur og et arbeidsmiljø hvor kvinner og menn skal ha det trygt.

Forsvarsministeren og forsvarssjefen har dette høyt på agendaen og vil arbeide videre med det vi diskuterer her i dag.

Et viktig budskap fra meg på kvinnedagen er at vi trenger flere kvinner i forsvaret. Landet trenger det. Forsvaret trenger det. Det er ingen grunn til at jenter skal gå glipp av en av de beste utdanningsmulighetene vi har i vårt samfunn.