Historisk arkiv

Statsministerens innledning om nye økonomiske tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen om nye tiltak for å støtte bedrifter og næringsdrivende, sikre arbeidsplasser og styrke næringslivet som rammes hardt av koronavirusutbruddet i Norge.

Sjekket mot framføring.

Nesten 335 000 nordmenn er registrert som arbeidsledige.

Mange av disse, 276 000, er permitterte og vil komme tilbake i sin tidligere jobb.

Men, Norge har nå den høyeste arbeidsledigheten siden andre verdenskrig. Det viser at korona-epidemien også har en stor økonomisk kostnad.

En kraftig nedtur i verdensøkonomien og en fallende oljepris rammer store deler av norsk næringsliv hardt. Smitteverntiltakene våre kommer på toppen av en allerede krevende situasjon.

I dag i statsråd har vi lagt frem nye økonomiske tiltak.

Det gjør vi for å møte den svært krevende situasjonen som både enkeltmennesker og store og små bedrifter står i.

Vi har utfordringer på kort og lang sikt.

Derfor definerte regjeringen tidlig at vi måtte jobbe i tre faser.

 

Første fase:

Akutte smitteverntiltak for å slå ned viruset.

Målrettede virkemidler for raskt å løse tidskritiske økonomiske utfordringer: Sikre inntekt til arbeidstakere og likviditet til bedriftene.

13. mars la regjeringen frem de første økonomiske tiltakene. Blant annet ble permitteringsregelverket endret, slik at staten tar en større del av regningen.

15. mars varslet regjeringen etablering av to låne- og garantiordninger på minst 100 milliarder kroner. Dette gjør vi for å trygge norsk økonomi og norske jobber her og nå.

I dagene som fulgte ble det enighet mellom alle partiene på Stortinget om flere kraftfulle tiltak.

 

Andre fase:

Dette er den fasen vi er i for øyeblikket.

Regjeringen jobber med tiltak for de bedriftene som har mistet store deler av inntekten sin.

Hele næringer, enkeltbedrifter, små og store virksomheter er hardt rammet. Mange frykter for livsverket sitt.

I proposisjonen vi legger frem i dag, foreslår regjeringen omfattende økonomiske tiltak.

Tiltakene retter seg særlig mot små og store bedrifter der inntektene har falt bort mens faste kostnader fortsetter å løpe.

Ett eksempel er kompensasjonsordningen for å dekke deler av de faste utgiftene for bedrifter som opplever at omsetningen svikter betydelig som følge av korona-epidemien.

Regjeringen skal gjøre det som trengs for å holde norsk økonomi flytende gjennom denne perioden.

 

Når hverdagen kommer tilbake - og det gjør den jo etter hvert - når vi kommer tilbake til normalen, må vi ha en jobb å gå til og vi må ha et levedyktig næringsliv. Det må vi i disse dager alle bidra til at skal skje.

Finansministeren vil utdype tiltakene for den fasen vi er i nå. Næringsministeren kommer til å si noe om tiltakene vi legger frem for å lette byrden for næringslivet og skape ny vekst. Barne- og familieministeren vil si noe om hvordan tiltakene treffer den enkelte som er rammet av krisen.

Men før de får ordet, vil jeg si noe om den neste fasen vi kommer inn i, altså den tredje fasen.

 

Tredje fase:

Da må vi se enda mer fremover.

Vi vil sette inn tiltak for å bidra til at de som nå er blitt permitterte eller arbeidsledige, raskt skal komme tilbake i jobb.

Vi vil se på hvordan vi generelt kan bidra til å styrke aktiviteten i økonomien.

Det handler om å bidra til at etterspørselen tar seg opp igjen og legge til rette for ny vekst.

Etter at de første tiltakene ble satt inn, ser vi nå at disse begynner å virke. Og selv om det oppleves som et hav av tid siden, så er det altså ikke mer enn 14 dager siden vi leverte den første pakken.

Jeg er glad for at bankene fra i dag tilbyr statlige garanterte lån til små og mellomstore bedrifter over hele landet, og Finans Norge har meldt at de første statsgaranterte lånene allerede er på plass.

Jeg vil takke partene i arbeidslivet og partiene på Stortinget for det gode samarbeidet vi har. Ikke alt er hundre prosent perfekt fra starten, men vi finner løsninger sammen.

Og det er sånn at på rekordtid får vi på plass helt nye typer løsninger som krever tekniske tilpasninger. Dette skjer i en fart som jeg tror ettertiden vil si at ikke noen tidligere har klart å gjøre. Men det er også sånn at det da er grunnen til at ting av og til kan bli feil når vi holder på med ting.

Krisen har rammet norsk økonomi hardt. Hvor stor effekten vil bli og hvor lenge dette vil vare avhenger av hvor raskt verdensøkonomien klarer å komme tilbake etter korona.

Behovet for å stimulere økonomien vil være mindre dersom verdensmarkedet stabiliserer seg.

Og med det har jeg lyst til å gi ordet til finansministeren.