Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressekonferansen om  økonomiske tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Sjekkes mot fremføring.

Vi står midt i en vanskelig tid for Norge og for verden. Vi blir satt på en stor prøve.

Antallet smittede øker raskt. Det rammer hverdagen vår. Det rammer helsevesenet vårt. Det rammer økonomien vår.

I går fikk vi vårt første dødsfall. Mine tanker går til familien og de pårørende. Dessverre kommer det til å bli flere. Dette viser alvoret i situasjonen.

Derfor vil jeg starte med å takke alle dere som står på dag og natt for å holde hjulene i gang.

Dere som er førstelinjen vår ute i kommunene, i helsetjenesten, i barnehager, skoler, renholdspersonell og alle andre som nå gjør en ekstraordinær innsats for samfunnet – for Norge.

Mange har ofret og ytt mye allerede. Men vi må alle forberede oss på å ofre litt mer og yte litt mer.

Igjen: Takk skal dere ha.

I går innførte vi de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid.

Alle må delta i en smittevernsdugnad, i solidaritet med de dette viruset rammer hardest – de eldre, kronisk syke og andre som er spesielt utsatt.

Vårt håp er å stoppe spredningen av viruset med de tiltakene vi har innført.  Det vi gjør for å bremse dette, er å legge sterke restriksjoner på folks hverdagsliv og aktiviteter. Vår fremste jobb er å gjøre det vi kan for å begrense smitte.

Når vi lever mer isolert, blir det også vanskeligere for dem som er alene allerede. Selv om vi ikke kan ringe på hos hverandre nå, er kanskje tiden inne for å ringe til hverandre og snakke med besteforeldre, eldre naboer og andre som trenger kontakt.

Men når vi bremser viruset, bremser vi samtidig hele økonomien.

Reiselivet merker at færre bor på hotell. Utelivsbransjen merker at flere folk holder seg hjemme. Flybransjen merker at tilnærmet ingen flyr. Kulturlivet ser at setene står tomme og konserter avlyses.

Oljeprisen har falt, store verdier er tapt på børsen denne uken og kronekursen er svakere enn noen gang tidligere.

 Norges Bank har i dag sagt at de forventer vesentlig lavere vekst i norsk økonomi i år. De har derfor satt ned styringsrenten, og anbefalt at bankenes kapitalkrav reduseres.

 Flere og flere bransjer rammes. Flere bedrifter melder om permitteringer. Mange arbeidstakere er i karantene eller må være hjemme med små barn.

Tiltakene som gjør oss mer isolerte, får store konsekvenser for næringslivet.

 Næringsminister og Venstres fremste representant i regjeringen, Iselin Nybø, skulle også vært her i dag, men hun er i karantene noen dager til.

Hun understreker at det å trygge norske arbeidsplasser og norsk næringsliv er og blir en hovedoppgave for regjeringen, Venstre og henne fremover. Hun peker også på at tiltak som raskt kutter bedriftenes utgifter og bedrer deres likviditetssituasjon er de mest målrettede nå.

 Jeg vet at hun er i tett kontakt med bedrifter og næringer som rammes, og at hun vil ta med innspill fra dem til regjeringens arbeid fremover. Vi vil også omdele hennes innlegg.

Budskapet felles fra hele regjeringen er nå til næringslivet: Vi ser at dere sliter og vi vil komme med målrettede tiltak for å hjelpe dere.

Derfor annonserte finansministeren og jeg allerede tirsdag at regjeringen jobber med tre ulike typer tiltak som skal hjelpe i denne vanskelig situasjonen.

  1. Strakstiltak for å unngå unødige konkurser og oppsigelser.
  1. Ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er særlig hardt rammet, og for næringslivet for øvrig.
  1. Bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, dersom dette blir nødvendig.

 Den siste uken har vi jobbet på høygir for å ferdigstille strakstiltakene. Vi ville komme frem til tiltak som er målrettede, har rask effekt og er avgrenset i tid.

Det er viktig å si at norsk økonomi har hatt en solid utvikling frem til nå, og at norske statsfinanser er solide. Vår trygghet og velferd, både på kort og lang sikt, er også tett knyttet til et konkurransedyktig næringsliv.

 Våre tiltak nå er derfor det første bidraget til å unngå konkurser og oppsigelser, slik at vi har jobber å gå til i den andre enden av denne krisen.

La meg understreke at selv om de prioriterte strakstiltakene vi legger frem i dag omfatter mange milliarder kroner, er det likevel bare begynnelsen. Regjeringen vil løpende vurdere nye tiltak i en uoversiktlig situasjon.

Vi vil også fremover holde tett kontakt med næringslivet, ulike bransjer og partene i arbeidslivet, og selvfølgelig partiene på Stortinget om nye grep for å bedre den alvorlige situasjonen vi står i. Jeg vil takke dem for støtten og samarbeidet så langt. De innspillene vi får og det alvoret alle har tatt innover seg, krever mye av oss alle.