Historisk arkiv

Statsminister Erna Solbergs taler og innlegg

Statsministerens innledning på pressekonferansen om korona, ferie og fritidsreiser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen om korona, ferie og fritidsreiser 15. mai 2020.

Sjekkes mot fremføring

Det er nå to måneder siden Norge stengte ned og det ble lagt store begrensinger på nordmenns liv. Nå står sommerferien snart for døren, og mange har naturlig nok spørsmål om hvordan den vil bli.

Disse spørsmålene henger sammen med fire ulike ting:

  • Rådene for innenlands reiser i Norge
  • UDs reiseråd for reiser til utlandet
  • Innreiseforbudet til Norge
  • Karantenebestemmelsene for de som kommer til Norge

Dette berører både nordmenns ferieplaner, reiselivsbransjens sommerplanlegging og utenlandske turisters mulighet til å feriere her i landet.

For regjeringen er det viktig å se alt dette i sammenheng, og derfor vil vi nå si noe om alle disse temaene.

Det som ligger til grunn for alle de vurderingene vi skal gjøre, er smittesituasjonen. Mye kan endre seg – både i Norge og i utlandet. Dette vil vi måtte forholde oss til utover sommeren.

I utgangspunktet vil UDs reiseråd, innreiseforbudet og karantenebestemmelsene vare frem til 20. august.

Men vi varsler i dag to nye datoer – 15. juni og 20. juli – hvor vi vil vurdere å gjøre noen unntak.

Hvis vi skulle vært klarere nå, måtte vi sagt at vi viderefører dagens strenge regler til over sommeren. Men vi ønsker ikke å opprettholde disse lengre enn vi må.

Samtidig ønsker vi å gi både folk flest og reiselivsbransjen her i landet så mye forutsigbarhet som vi kan. Derfor varsler vi i dag disse konkrete datoene for når vi skal gjøre nye vurderinger.

Det vi skal gjøre, vil også avhenge av hva som skjer i andre land. Her må vi ha god dialog med EU og våre naboland.

For de som vil ha mest mulig forutsigbarhet, vil jeg anbefale å planlegge ferien i Norge. Bruk denne sommeren til å bli enda bedre kjent med det fantastiske ferielandet som Norge er.

 

Jeg vil nå si noe om rådene for innenlands reiser i Norge.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har i dag kommet med nye råd for ferie- og fritidsreiser i Norge.

De nye rådene skal bidra til at det er trygt å reise på ferie i Norge i sommer. Vi kan reise over hele landet, men vi må gjøre det på en måte som gjør at vi unngår å spre smitte.

La meg ta det viktigste rådet først. Hvis du er syk, hold deg hjemme! Du skal ikke reise rundt i landet når du er syk.

De samme reglene som nesten alle har blitt så gode til å følge, gjelder selvsagt også på ferie: Vi må vaske hender ofte og holde minst én meter avstand til andre enn de nærmeste.

Når vi nå planlegger ferien, er det lurt å begrense reiser hvor det legges opp til nær kontakt med mange mennesker – kanskje på mange forskjellige steder.

Reiser der man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør for eksempel mindre fare for smittespredning.

Nå som vi har lite smitte er det også mulig for mange besteforeldre å feriere sammen med familien sin, selv om besteforeldrene er i gruppen med lett forhøyet risiko. Personer med klart forhøyet risiko må vurdere individuelt hvem som kan reise sammen og hvor. For besteforeldre i denne gruppen, vil reiser med barn og barnebarn i mange situasjoner ikke være å anbefale. Dette gjelder fra i dag.

Iselin skal si mer om hvordan reiselivsbransjen forbereder for at det er trygt å ta imot gjester på hoteller, campingplasser, spisesteder og så videre.

 

Men først skal Ine si noe om UDs reiseråd og Monica noe mer om karantene og innreiseforbudet.

Da gir jeg ordet til Ine.