Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressekonferanse om korona

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen om koronasituasjonen i Marmorhallen, 13. november 2020.

Denne uken har vi sett de høyeste registrerte smittetallene i Norge siden koronapandemien brøt ut.

Det er nå Drammen og områdene rundt Bergen og Oslo som har høyest smitteforekomst.

Vi har nå rundt 110 pasienter innlagt på sykehus med koronasmitte. Det er en dobling på bare to uker og det høyeste tallet siden april.

Situasjonen er alvorlig.

Det var derfor vi forrige uke bad folk om å være mest mulig hjemme og ha minst mulig kontakt med andre.

Nye data viser at vi holder oss mer i ro når smitteverntiltakene blir strammet inn.

Tall fra Telenor viser at det mandag denne uken var en reduksjon i Oslo på nesten 50 prosent i hvor mye folk beveger seg rundt i samfunnet. Det er sammenlignet med begynnelsen av mars, før vi innførte restriksjoner.

I Bergen var tilsvarende reduksjon på nesten 30 prosent.

Det har også vært en tydelig nedgang de siste ukene.

Tiltakene som er satt i verk ser ut til å føre til at vi beveger oss mindre.

Nå venter vi på å se hvilken effekt tiltakene har på smittetallene.

Situasjonen er fortsatt usikker, med fare for akselererende økning.

Derfor er det fremdeles behov for en betydelig innsats for å bremse spredningen og det er viktig at vi har kraftige tiltak i områder der det er mye smittespredning.

De siste ukene har vi sett at smitten øker aller mest i aldersgruppen 13-19 år.

Det bekymrer meg, og det er viktig å si at også dere som er tenåringer må passe på.

Også dere må ha minst mulig kontakt med andre, holde god avstand til de dere er sammen med, vaske hendene godt og være hjemme når dere er syke.

Dette gjør vi i solidaritet med de som er eldre og med de som er i andre sårbare grupper.

Sånn at vi forhåpentligvis slipper å ha like strenge tiltak gjennom hele desember.

Og sånn at vi kan feire jul sammen med de vi er glad i.

 

Så er jeg opptatt av at vi ikke må henge ut enkeltgrupper i den situasjonen vi er i.

Vi har hørt at både butikkmedarbeidere, svensker og polakker har opplevd å bli hetset og beskyldt for å spre smitte.

Det er ikke greit.

Vi skal ta vare på hverandre. Ikke hetse hverandre.

Så vet vi at det er en utfordring å nå ut til alle innvandrergrupper med korrekt informasjon.

Dette er grupper som følger mindre med på norske nyhetssendinger.

Derfor har det vært viktig for oss å samarbeide med de som er tett på for å spre informasjon.

Jeg opplever nå at vi har et godt samarbeid med ulike innvandrergrupper over hele landet.

I tillegg er helsetjenestene flinke til å bruke helsepersonell med innvandrerbakgrunn for å komme godt ut med informasjon.

For en uke siden hadde jeg og flere statsråder møte med innvandrerorganisasjoner – nettopp for å diskutere hvordan vi bedre kan nå ut med budskap om koronasmitte og tiltak for å stanse smittespredning.

Regjeringen har også lagt frem en tiltakspakke der det både ligger penger til at de frivillige organisasjonene kan fortsette sitt arbeid på dette feltet – og der det er satt av penger til informasjonstiltak rettet mot innvandrerbefolkningen.

 

Det er mange som har stått på for fullt i denne vanskelige perioden.

Dere som jobber i helsetjenesten, som jobber med smittesporing i kommunene, som jobber i butikk, med transport eller som står på frivillig for å hjelpe medmennesker.

Dere gjør en utrolig viktig jobb.

Og vi hadde ikke klart oss uten dere. Alle dere som bidrar.

Men de som har det enda verre nå, det er de som står uten jobb. Som opplever tomheten og usikkerheten som følger med i en slik situasjon.

Regjeringens mål er at færrest mulig skal bli stående varig uten jobb.

Derfor la vi tidligere denne uken frem en pakke med nye økonomiske tiltak.

Der ligger det støtte til bedrifter som opplever fall i omsetningen på grunn av koronapandemien.

Vi skal hjelpe ellers lønnsomme og omstillingsdyktige bedrifter gjennom krisen – slik at vi har et mangfoldig privat næringsliv også når denne krisen er over.

 

I går var det åtte måneder siden vi innførte de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid.

Selv om vi ikke har like strenge tiltak nå, så har vi hatt åtte måneder med tiltak som i større eller mindre grad griper inn i hverdagslivet og påvirker hvordan samfunnet fungerer.

Jeg skjønner at det er vanskelig.

Men jeg ber dere om å holde ut. Sammen skal vi klare dette.

 

Da skal Kjell Ingolf blant annet si noe om koordineringsgruppen som ser på tilbudet til sårbare barn og unge under pandemien.

Og deretter kommer Bent og Monica for å være med og svare på spørsmål.

I tillegg er Helsedirektoratet og FHI til stede i salen.

Da gir jeg ordet til Kjell Ingolf.