Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressekonferanse om nye økonomiske tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens innledning på pressekonferanse om nye økonomiske tiltak i forbindelse med korona-krisen, 15.mars.2020.

Sjekkes mot fremføring.

Norsk økonomi står i en svært krevende situasjon. Som jeg sa i går er vi villige til å gjøre alt det som trengs, og bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre norsk økonomi og for å bistå norsk næringsliv, store som små.

I dag har jeg hatt møte med lederne for partiene på Stortinget for å følge opp arbeidet som gjøres der. Jeg har også hatt møte med næringslivet for å få innspill til det videre arbeidet vårt.

Tilbakemeldingen fra næringslivet er at bedriftene nå har et sterkt behov for å få bedret sin likviditet.

For å svare på dette behovet, annonserer regjeringen i dag at vi vil etablere to garanti- og låneordninger på til sammen minst 100 milliarder kroner. Dette gjør vi for å trygge norsk næringsliv og norske jobber.

Virkningen av kapitalkravene som vi justerte på fredag vil som følge av dette bli enda sterkere.

Jan Tore vil komme tilbake til dette i sin innledning.

Flere bedrifter har også meldt tilbake at utsettelse av skatter og avgifter vil kunne bedre situasjonen.

Regjeringen har derfor besluttet å utsette innbetalingen av arbeidsgiveravgiften som forfaller 15.mai, og vi vil fortløpende vurdere flere grep på skatte- og avgiftssiden.

Den viktigste jobben vi som samfunn har nå, er å begrense utbruddet av koronaviruset mest mulig.

Derfor har vi iverksatt tiltak som griper inn i hverdagslivet vårt.

Vi gjør det i solidaritet med de som viruset er farlig for. For våre eldre. Og for de som er utsatt på grunn av sykdom. Vi gjør det for å redde liv.

Mange har vært bekymret for om vi har nok legemidler.

Helsemyndighetene har nå inngått avtale med tre store legemiddelgrossister om å utvide våre beredskapslagre med legemidler. Dette er bare en av mange ting som gjøres for å bidra til at helsevesenet kan hjelpe de som er syke.

Vårt mål er å stoppe spredningen av viruset.

Men når vi bremser viruset, bremser vi samtidig hele økonomien. Og det er økonomien som er hovedtema for denne pressekonferansen.

Tiltakene for å stoppe smitten er nødvendig. Men de rammer både små og store bedrifter og selvstendig næringsdrivende hardt.

I starten var det særlig reiseliv, restauranter, idrett og kultur som merket konsekvensene. Nå ser vi at dette er en krise som rammer alle bransjer.

Aker Solutions har varslet at 6000 kan bli permittert.

SAS og Norwegian setter mange av flyene sine på bakken.

Mange selvstendig næringsdrivende og småbedrifter opplever at de over natten står uten oppdrag og uten inntekt, samtidig som de har faste utgifter og regninger som må betales.

Det er en alvorlig situasjon. Jeg forstår at mange nå er redde for jobben sin, og hvordan de skal klare seg økonomisk fremover.

For noen bransjer var det tydelig at de nokså tidlig ville slite som følge av koronautbruddet. For andre er det slik at regjeringens smitteverntiltak og det som skjer i landende rundt oss har stor innvirkning.  

Dette viser at ting endrer seg svært raskt, og situasjonen krever at vi gjør løpende vurderinger av hva som skal til.

Det var derfor jeg allerede da vi la frem den første pakken for to dager siden, understreket at dette kun var starten.

Vi har allerede iverksatt strakstiltak for å unngå unødige konkurser og oppsigelser:

  • Endret permitteringsreglene
  • Endret skattereglene
  • Utsatt forskuddstrekk av skatt
  • Opphevet flypassasjeravgiften og lufthavnavgiften
  • Mere midler til kommuner og helsevesen for å håndtere krisen
  • For å nevne noe

Nå star vi klare med nye.

Vi følger opp med ytterligere konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som er særlig hardt rammet, og for næringslivet for øvrig.

Og fremover må vi se på bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien, dersom dette blir nødvendig.

Regjeringen har tett kontakt med partiene på Stortinget og jeg har som sagt hatt møte med partilederne senest i dag.

Jeg opplever at det et godt arbeid i Stortinget både rundt de tiltakene som regjeringen leverer nå, og rundt andre tiltak det jobbes med.

Jeg er også glad for det tette samarbeidet vi har med norsk næringsliv, særlig i en situasjon som denne.

Samtidig må jeg være tydelig på at i denne tiden hvor mange av oss har hjemmekontor eller sitter i karantene, så har også offentlige etater som NAV redusert kapasitet.

Det fører til noen barrierer og derfor er det viktig for meg at de tiltakene vi iverksetter må være så enkle og ubyråkratiske som mulig.

Vi er i en krise. Ikke alt kommer til å være perfekt fra første stund. Men hvis vi alle strekker oss litt, så kan vi finne gode og praktisk gjennomførbare løsninger, innenfor de smitteverntiltakene vi har iverksatt.

Før folk går på jobb i morgen, skal de vite at det kommer nye ordninger som gjør at bankene lettere kan låne ut penger til bedrifter som nå mister store deler av inntektene sine.

Staten stiller opp, så bankene kan hjelpe bedriftene gjennom denne krisen.

Som jeg sa, varsler vi derfor i dag at regjeringen vil etablerere to låne- og garantiordninger for å trygge norsk næringsliv og norske jobber på til sammen minst 100 milliarder kroner

Jeg vil nå gi ordet til finansministeren som vil redegjøre nærmere for de tiltakene vi presenterer i dag.

--

Oppdatert 16. mars 2020: Endret fra "vil bli" til "kan bli" permittert (Aker Solutions)