Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressekonferanse om justering av koronatiltakene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på pressekonferansen der regjeringens plan for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene ble lagt fram.

                                                                                       Sjekkes mot framføring.

Kjære alle sammen, 

I dag er det 8 uker siden vi innførte de strengeste tiltakene Norge har hatt i fredstid. Det har vært en ekstraordinær tid for oss alle. En tid vi vil huske så lenge vi lever.

Vi lovet tidlig at hvis vi klarte å slå ned viruset, så skulle vi åpne opp igjen så snart det var mulig.

Det norske folket har i møte med strenge tiltak vist oss tillit og tålmodighet. Nå er det vår tur til å holde løftet vi har gitt.

Derfor legger regjeringen i dag frem en strategi og en plan for hvordan vi skal åpne Norge opp igjen før sommeren.  En plan for å ta hverdagen tilbake.

Jeg har lyst å si at jeg er veldig lettet over at vi er kommet hit.

Nå snakker vi om i hvilken rekkefølge vi kan åpne opp igjen samfunnet. Ikke om hva vi må stenge ned.

Det viser at strategien har virket. Og det er innsatsen til hver enkelt av oss som er grunnen. For det vil jeg si tusen takk!

Frem til nå har strategien vært å slå ned viruset.

Nå går vi over til en kontrollstrategi.

Men målet er fortsatt det samme. Helsetjenesten vår skal ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det – både de som blir syke av korona og av andre grunner.

Derfor er det en forutsetningen for planen vi legger frem i dag, at vi fortsatt kan ha kontroll på smittespredningen.

Det betyr at vi må åpne opp igjen sammen, kontrollert og over tid.

Så skjønner jeg at mange er utålmodige, og at det isolert sett finnes gode argumenter for at akkurat «min» aktivitet eller virksomhet skal få åpne nå.

Det kan også være vanskelig å forstå hvorfor det ene er greit mens noe annet ikke er det. Det kan rett og slett være ting som føles inkonsekvent.

Svaret er at summen av å innfri alle gode ønsker, er at vi åpner for raskt og at smittespredningen kan komme ut av kontroll. I en sånn situasjon, måtte vi ha strammet inn igjen.

Derfor må vi prioritere.

Regjeringen har valgt å prioritere barn og unge først. Deretter arbeidslivet, og deretter andre aktiviteter.

Vi legger opp til en plan med nye lettelser ca. hver 14. dag. Jeg skal nevne datoene og de største lettelsene på hver av datoene.

  1. mai, altså på mandag, kan alle skoler åpne.
  2. juni kan serveringssteder uten mat og fornøyelsesparker åpne.

Og fra 15. juni åpner vi for arrangementer med opptil 200 personer.

Målet vårt er at vi 15. juni vil ha åpnet det meste som har vært stengt.

Men – og dette er et viktig forbehold – vi kommer bare til å åpne opp på disse datoen hvis vi klarer å holde kontroll på smitten. 

Derfor hviler det fremdeles et stort ansvar på oss alle. Vi kan ikke ta oss større friheter enn smittevernreglene tilsier.

I lang tid fremover må vi fortsette å holde minst en meters avstand, holde oss hjemme når vi er syke og vaske hender.

Dette er de enkleste, mest virkningsfulle og minst inngripende tiltakene som kan gi oss hverdagen tilbake.

Så vet jeg at mange lurer på hvordan sommeren blir. Vi har sagt at vi må forberede oss på Norges-ferie. Nye råd for ferie- og fritidsreiser kommer 15. mai.

Når det gjelder reiser utenlands, er svaret at vi ikke vet. Dette er ikke noe Norge avgjør alene, det er noe vi må gjøre sammen med andre land. Vi jobber med saken, men det er for tidlig å gi en dato.

Før jeg gir ordet til Bent vil jeg si dette: Vi har vært flinke til å bidra i dugnaden. Slik har vi unngått krise i helsetjenesten.

Nå må vi også handle i solidaritet med alle dem som er rammet av den økonomiske krisen.

Derfor ber jeg alle om å fortsette den nasjonale dugnaden.

Vi skal fortsette å holde smitten nede, få folk i jobb og ta hverdagen tilbake.

Dette skal vi klare sammen.