Historisk arkiv

Statsministerens innlegg på pressekonferanse om korona-situasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsministerens innlegg på pressekonferanse om korona-situasjonen 12. juni 2020.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg på pressekonferanse
Helse- og omsorgsminister Bent Høie og statsminister Erna Solberg på pressekonferansen om koronasituasjonen 12. juni 2020. Foto: Tor Borgersen/Statsministerens kontor

Kjære alle sammen!

Vi åpner Norge – sammen, kontrollert og over tid.

Denne pressekonferansen er en ny etappe for å ta hverdagen tilbake.

Samtidig må vi minne om farene ved å slippe opp. Mange opplever det som «fritt frem». Mange tenker at vi kan oppføre oss som før.

Nei - dessverre, det er ikke slik. Vi får større frihet – men det er frihet under ansvar. Vi må fortsatt stille oss solidarisk med hverandre.

Hvis vi åpner for mye for raskt, kan smittesituasjonen komme ut av kontroll. Da risikerer vi å måtte stramme til igjen.

Det er like viktig som før at vi følger smittevernreglene, og følger de rådene som er gitt.

 

Fredag for to uker siden varslet vi at det igjen ville bli mulig med fritidsreiser mellom Norge og Danmark fra 15. juni.

Vi åpner nå, fra 15. juni også for de andre nordiske landene. Men det gjelder bare for regioner med akseptabelt smittepress.

La meg understreke: dette handler ikke bare om hvor vi skal legge ferien i sommer.

Vi må planlegge for at reisebegrensningene kan vare over tid. Vi kan få nye smitteutbrudd på ulike steder, før det finnes en vaksine.

Vi har laget kriterier som legger til rette for reiser mellom områder med lav smitte. Kriteriene er i stor grad utarbeidet sammen med smittevernmyndighetene i Danmark.

Vi har også hatt samtaler på flere nivåer med alle de nordiske landene.

Hver 14. dag skal vi vurdere hvordan smittesituasjonen er. Dette kan gå begge veier. Et område som i dag er åpent for å reise til og fra, kan bli lukket når smitten går opp. Og et område som i dag er stengt, vil kunne åpnes etter et 14-dagers intervall.

Bent skal straks si mer om detaljene og presentere kartet som gjelder fra 15. juni og to uker.

Men i praksis åpner vi nå for at nordmenn kan reise til stort sett hele Norden uten å pålegges karantene.

I Sverige er det foreløpig bare Gotland som oppfyller kriteriene, slik det ser ut nå. Danmark har egne restriksjoner for København-området.

Utenriksdepartementet vil endre sine reiseråd for disse landene fra 15. juni. Dette gjelder for regioner i disse landene som oppfyller kriteriene.

Folk fra de nordiske landene kan reise til Norge uten innreiserestriksjoner eller karantene, med de samme unntakene for regioner med høy smitte.

Hver enkelt må sjekke hvilke regler som gjelder i det landet de vil reise til.  Det er ikke sånn at norske myndigheter kan ha informasjon om alt dette. Dere må følge opp hva slags regler som er i det landet. Vær oppmerksom på at karantene kan bli gjeninnført på kort varsel hvis smittesituasjonen endrer seg mens du er i utlandet.

I Sverige er smittesituasjonen dessverre slik at vi kun kan åpne for fritidsreiser til og fra Gotland slik det ser ut nå.

Karantene-reglene og innreiserestriksjonene beholdes, og reiser frarådes i de andre områdene.

Det gjelder også for nordmenn med familie eller hytte i andre deler av Sverige enn Gotland, og tilsvarende for svensker med familie eller hytte i Norge.

Jeg er klar over at det er en stor skuffelse for noen at ikke hele Sverige omfattes i denne omgang. Men restriksjonene er basert på objektive kriterier som er like for alle de nordiske landene.

Smittesituasjonen avgjør hvilke restriksjoner vi legger på reiser til og fra Norge.

I Norge har vi kontroll på smitten. Smitteimport utenfra utgjør en risiko for at smitten skal blusse opp igjen her i landet.

Når det gjelder fritidsreiser mellom Norge og andre nærstående europeiske land, har vi varslet en ny vurdering av dette innen 20. juli. Det gjelder fortsatt. Objektive kriterier vil gjelde også her.

Jeg vet at mange mener vi bør åpne enda mer. For eksempel til Tyskland som har omtrent samme smittebilde som Danmark.

Til det vil jeg svare at vi må vurdere summen av de ulike lettelsene. Det er faktisk slik at vi ikke kan åpne alt på en gang. Vi må gå skrittvis frem for å sikre at smitte ikke blusser opp igjen.

Antall mennesker som krysser grensene betyr mye for hvor god kontroll vi kan ha. Da er det naturlig at vi begynner med våre gode nordiske naboer, som vi også har et tett samarbeid med på helsesiden.

Jeg vil takke for god dialog med mine statsministerkolleger i Norden – Stefan, Sanna, Mette og Katrin. Alle har vært opptatt av å finne løsninger, men alle har også vært tydelige på at smittesituasjonen må være avgjørende for hva det enkelte land i Norden kan være med på.

 

Regjeringen gjør også andre endringer i dag.

Vi gjennomfører planen vi skisserte 7. mai, om gjenåpning av treningssentre, badeland og svømmehaller.

Dette må skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte, som Bent skal si mer om.

Vi vil også tillate forsamlinger på inntil 200 personer, ikke 50 som nå.

Og seriespill i toppfotballen vil bli tillatt slik vi har varslet.

Kravet om 1 meters avstand vil ikke gjelde for spillerne ved gjennomføring av seriekamper i fotball.

 

De fleste virksomheter og aktiviteter som kan gjennomføres med 1 meters avstand er nå gjenåpnet, med unntak av større arrangementer.

Men alt blir ikke helt som før.

Mer trafikk over grensene gir større usikkerhet.

Hittil har ikke den gradvise gjenåpningen gitt økning i smitten.

Men vi risikerer økt smittespredning utover sommeren, når flere reiser i Norge og i de nordiske landene.

Vi må gjøre alt vi kan for å unngå dette.

Det må vi gjøre i solidaritet med dem som har størst risiko for å bli alvorlig syke.

Vi må gjøre det for at helsetjenesten skal klare å tilby alle nødvendig helsehjelp.

Vi må gjøre det i respekt for alle som har ofret mye for å holde smitten nede: Mistet jobben, blitt permittert, står i fare for å gå konkurs.

Derfor må vi fortsatt holde litt igjen.

Det du og jeg har gjort som enkeltpersoner, har gitt Norge kontroll på smitten.

Det vi gjør som enkeltpersoner fremover, vil avgjøre om vi kan fortsette å ha kontroll.