Historisk arkiv

Tale ved grunnsteinsnedleggelse for nytt universitetssykehus i Stavanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs tale ved grunnsteinnedleggelsen for nytt universitetssykehus på Ullandhaug i Stavanger, 10. juni 2020.

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen!

Det er fint å være her på Ullandhaug og ta del i denne høytidelige begivenheten.

Mange har jobbet hardt for å komme hit vi er i dag.

Vi bygger nye sykehus for å ha moderne, trygge sykehus og gode helsetjenester uansett hvor i landet vi bor. Slik sikrer vi god helsehjelp til hver enkelt pasient.

Denne regjeringen prioriterer å bygge nye sykehus over hele landet.

Flere nye sykehus er under planlegging og bygging. Fra nord til sør.

Mandag la Bent Høie ned grunnsteinen til nytt sykehus i Hammerfest. I dag er vi her i Stavanger. Sykehusene er for pasientene.

Regjeringens mål er å skape pasientens helsetjeneste. 

En helsetjeneste der pasienten er en aktiv deltager, helsetjenestens viktigste samarbeidspartner. Pasienten må bli hørt, sett og forstått. Pårørende må også involveres.

En helsetjeneste som er helhetlig og sammenhengende med god kommunikasjonsflyt mellom kommunehelsetjenesten, fastlegen og spesialisthelsetjenesten.

En helsetjeneste som er bygget på kunnskap, høy kompetanse og moderne løsninger.

For deres region var blant annet stor befolkningsvekst, og et sykehus som dermed ble for lite, en viktig årsak til nytt universitetssykehus.

Når sykehuset står ferdig, vil det være Norges mest moderne fullverdige akuttsykehus. Et sykehus tilpasset fremtidens helsetjeneste.

Et nytt sykehus er ikke bare et bygg. Det er først og fremst menneskene som fyller det. Det er nytt utstyr, et nytt arbeidssted, et viktig undervisningsbygg og nye måter å organisere sykehusvirksomheten på. Det er også nye sammenhenger og nye måter å jobbe på.

Nye Stavanger universitetssykehus blir viktig for hele regionen.

Først og fremst for pasientene som skal få behandlingen de trenger og som kommer til å nyte godt av ny, moderne teknologi og fremtidsrettede medisinske løsninger.

Men også for alle ansatte som hver dag sørger for at sykehuset er et trygt sted å komme til. Det er veldig viktig i disse dager.

Byggingen av det nye sykehuset er også viktig for lokalt næringsliv og lokale arbeidsplasser. Mange av kontraktene har gått til selskaper i deres region.

Så forstår jeg at dere ikke bare vekker regional oppmerksomhet, men byggeprosjektet har også vakt oppmerksomhet internasjonalt.

Dere har blitt kåret til verdens beste digitale prosjekt. Det er sterkt.

Et godt sykehus skaper tilhørighet og trygghet, og vi har alle et forhold til vårt lokale sykehus, fra vi fødes til vi dør. Deres nye sykehus kommer til å ha en sterk kobling til regionen, menneskene som bor her og næringslivet.

Så vil jeg også benytte anledningen til å takke alle ansatte i helsesektoren som på ulike måter har jobbet ekstra hardt i den krevende tiden med korona-pandemi. Dere har stått på og gjort andre oppgaver enn dere vanligvis gjør. Tusen takk til dere alle!

Det er en stor glede for meg å legge ned grunnsteinen for det som skal bli nye Stavanger universitetssykehus.

Gratulerer med dagen og lykke til!