Historisk arkiv

Statsministeren lanserer verdens første hybridskip i nærskipsfarten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Kjære alle sammen, Det er hyggelig å være om bord, og tusen takk for omvisningen.

Sjekkes mot framføring.

Det er en stor glede for meg å lansere verdens første hybride lasteskip i nærskipsfarten, Hagland Captain. Det er artig å se at denne ombyggingen er mulig takket være teknologi fra blant annet Stord, Bergen, Ulsteinvik og Bømlo. Vestlandet leverer på nye teknologiske fremskritt.

Det har også mye å gjøre med at vi har jobbet med å følge opp Handlingsplanen for grønn skipsfart og sørget for at man har god kompetanse. Det er mange som har utviklet god ny teknologi.

Så er det også viktig fordi ombyggingen her er et eksempel på en ny type industrielt samarbeid. Vi får kanskje ikke til det grønne skiftet i nærskipsfarten uten at flere av de som kontraherer tenker langsiktig, sånn at vi får ned utslippene. Når NOAH som kunde har garantert for deler av kostnaden i en tiårsavtale betyr det veldig mye for investeringen. Det er viktig for alle som er avhengig av skipsfart - at det ikke bare er rederiene, men også de som skal bruke skipsfarten, er med på dette teknologiløftet som vi trenger.

Vi har gjort mye og vi har kommet lengst i fergesektoren. Allerede har omtrent hver tredje ferge batteripakker om bord. I løpet av 2023 skal alle nye anbud ha lav- og nullutslippskriterier der det er mulig. Vi har varslet krav til fergene, hurtigbåtene, servicefartøy i havbruksnæringen.

Skal vi lykkes med den grønne omstillingen i sjøtransporten, må omstillingen også finne sted for fartøy som ikke bare seiler korte, faste ruter. På faste ruter kan du lade på et punkt og vet akkurat hvor ruten er. Derfor må vi ha andre løsninger også. 

Regjeringens ambisjon er å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Da må vi også se på hvordan vi kan tilpasse teknologien og bruke den på nye fartøyskategorier. Det var også grunnen til at vi etablerte Låneordningen for nærskipsfart og fiskefartøy, og Kondemneringsordningen for nærskipsfart. Det er derfor vi har en egen satsing for å skifte ut batteri i fiskebåter, hvor man kan få støtte fra Enova. Jeg blir glad når jeg ser at man benytter de tilbudene som finnes for å få fart på den grønne omstillingen.

Jeg forstår at på denne båten har dere fått støtte fra NOx-fondet, men at også nye fartøy er blitt bestilt, hvor Enova og Innovasjon Norge er inne i bildet.

Så er det viktig å si: Vi kan ikke få ned utslippene bare ved å bygge nytt. Vi er også nødt til å bygge om. Det er altfor mye verdi som ligger rundt i Norge, som er bygget de senere årene. Så vi kan ikke bare satse på at vi skal ha nybygde skip med nullutslippsløsninger. Vi må også ha ombygde skip som kan bidra til å gi resultater raskere. Og det er dette et eksempel på.

Allerede i 2019 var om lag 10 prosent av omsetningen til norske maritime utstyrsleverandører "grønn". Jeg tror dette tallet kommer til å vokse raskt i årene som kommer.

Så er det viktig å si at vi er en maritim stormakt. Det vi gjør her blir også førende for veldig mange andre land, men det betyr også at vi har et ansvar for å ta vare på havet. Norske aktører har lenge ledet an, og regjeringen har over mange år prioritert grønn omstilling i skipsfarten. Og det skal vi fortsette med.

Arbeidet som nå gjøres i nærskipsfarten er veldig viktig når vi sier vi skal kutte utslipp i samferdsel og transport. Det har vært mye snakk om CO2-avgift og at det ikke skal bli dyrere for privatbilister. Sannheten er at for å få til litt av denne dynamikken, så må vi få et større skille for alle de som er kommersielle aktører som driver transport. At det blir litt dyrere å bruke fossilt drivstoff sammenlignet med nye teknologier.

Derfor må vi både jobbe med teknologi, utvikling av lavutslippsløsninger, enklere ordninger og sørge for at vi har teknologi for ombygging. Samtidig som vi gjør det litt mer lønnsomt ved at alternativkostnaden går litt opp. Da har vi sagt at vi skal støtte næringen og få til den grønne omstillingen.

Som verdens første plug-in-hybrid bulkskip, er Hagland Captain et prakteksempel på dette.

Jeg vil gratulere både Hagland og NOAH, og alle dere som har bidratt til dette prosjektet.

Så med det vil jeg erklære Hagland Captain offisielt åpnet for hybridelektrisk skipsfart!

Takk for meg.