Historisk arkiv

Statsminister Erna Solbergs taler og innlegg

Statsministerens innledning på koronapressekonferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning på koronapressekonferanse i forbindelse med at gjenåpningen for store deler av Norge starter.

Kjære alle sammen,

Vi varsler nå at vi denne uken starter gjenåpningen for store deler av Norge.

Da jeg redegjorde for Stortinget i sist uke sa jeg at vi vil basere oss på data, ikke datoer. Og vi er nå der at vi kan gå til første trinn i gjenåpningsplanen – nemlig å reversere de innstrammingene vi gjorde før påske.

Vi har vurdert situasjonen basert på tre sjekkpunkter:

 • Smittesituasjon og sykdomsbyrde
 • Kapasitet i helsetjenesten
 • Vaksinasjon

Smittesituasjonen varierer mye mellom ulike deler av landet, både mellom og innad i fylker.

Før påske opplevde vi en usikker situasjon med økning i smitten. Det var derfor nødvendig å iverksette strengere tiltak før påskeferien.

Disse tiltakene var i hovedsak begrunnet med økt risiko knyttet til reiseaktivitet og sosiale sammenkomster i påskeferien.

Ved å redusere mobiliteten i befolkningen ville vi også redusere risikoen for spredning av smitte til andre deler av landet der det var lite smitte.

Smittetallene nå er lavere enn i ukene før påske, og antall nye innleggelser i intensivavdeling har gått ned. Tiltakene som ble innført før påske synes derfor å ha hatt god effekt.

Derfor reverserer vi nå disse tiltakene. Og fra og med fredag 16. april vil følgende tiltak gjelde nasjonalt:

 • Folk bør fortsatt begrense sosial kontakt. Vi oppfordrer folk til å møtes utendørs og ikke ha flere enn fem gjester hjemme.

  Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand kan dere være flere, men det må være mulig å holde avstand.

  Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

 • Det blir tillatt med skjenking frem til kl. 22, med krav om matservering.
 • Arrangementer som samler personer fra flere kommuner, bør utsettes eller avlyses.
 • På private sammenkomster utenom eget hjem, for eksempel i leide eller lånte lokaler, er det tillatt med inntil 10 personer innendørs. Utendørs er det tillatt med inntil 20 personer.
 • Offentlige arrangementer kan samle inntil 100 personer innendørs når alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Utendørs kan inntil 200 personer samles. Dersom alle sitter på faste, tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene, vil det være mulig å samle 600 personer ute fordelt på 3 kohorter– for eksempel på en fotballstadion.

  På offentlige arrangementer som foregår innendørs og som ikke har faste tilviste sitteplasser er det mulig å samle maks 10 personer. Her gjøres det unntak for idretts- og kulturarrangementer for personer under 20 år, der alle er fra samme kommune. På disse arrangementene er det mulig å samle inntil 50 personer.
 • Det blir gjort flere lettelser som gjelder for idrett og andre aktiviteter. Kjell Ingolf vil om litt komme tilbake til disse.
 • Vi letter også på tiltakene for universiteter, høyskoler og fagskoler. Dette vil Guri si mer om.
 • Avstandsanbefalingen endres tilbake fra 2 til 1 meter.
 • Vi opprettholder anbefalingen om å unngå unødvendige innenlandsreiser. Dette er spesielt viktig når det gjelder reiser til og fra områder med høyt smittepress.
 • Vi opprettholder også rådet om å unngå reiser til utlandet, med mindre reisen er strengt nødvendig.
 • Når det gjelder innreise til Norge utvider vi fra i morgen den søknadsbaserte innreiseordningen. Ordningen vil nå inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter de neste fire månedene. Dette gjelder uavhengig av bransje. Unntaksbestemmelsen er ment å være snever, og vil tolkes strengt.

Med unntak av siste punkt, som gjelder fra i morgen, er dette de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med fredag. Alle må følge med på hva som blir gjeldende lokalt hos seg.

Når vi nå letter på de nasjonale tiltakene er det viktig at alle kommuner fortsatt har god beredskap.

Mange kommuner har allerede tiltak som er strengere enn de nasjonale tiltakene.

I sist uke ble det for eksempel innført strenge tiltak i Steinkjer. Og fra i går ble de regionale tiltakene i flere kommuner i Viken videreført i to nye uker.

Oslo har egne reguleringer, og kommunen vil selv komme tilbake til eventuelle justeringer i disse.

Det betyr at de lettelsene vi nå gjør på nasjonalt nivå, ikke vil få betydning i de områdene der smitten har vært høyest.

Det er viktig at folk følger med på hvilke tiltak som gjelder der de bor.

Tiltakene jeg har snakket om vil bli innført først på fredag. Grunnen til at vi lar det gå noen dager, er at kommunene skal ha tid til å innføre strengere tiltak lokalt – dersom det er behov for det på grunn av smittesituasjonen.

Noen kommuner har basert seg på de nasjonale tiltakene, og vil kanskje ha behov for å ha noen flere lokale tiltak når de nasjonale tiltakene nå mykes opp.

I første halvdel av mai vil vi vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre trinn 2 av gjenåpningsplanen i løpet av mai måned.

Det vil selvfølgelig være avhengig av de tre sjekkpunktene jeg nevnte tidligere: Smittesituasjon og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjon.

Til slutt vil jeg komme med en tydelig og klar anmodning:

Når vi nå åpner for at flere mennesker kan samles, er det ekstra viktig at vi klarer å spore eventuelle smittetilfeller som måtte oppstå så raskt som mulig. Der kan smittestopp-appen være til god hjelp.

Da er det ekstra viktig at alle laster ned og bruker Smittestopp-appen. Da vil du få beskjed dersom du har vært i nærheten av noen som har fått påvist smitte – slik jeg selv fikk beskjed om for noen uker siden. Og da vet du at du bør gå og teste deg.

Vi har kjempegode smittesporere rundt omkring i kommunene, men jobben deres blir enklere og vi kan slå ned smitten raskere, dersom hver enkelt av oss tar appen i bruk.

Da vil Guri si litt om høyere utdanning, skole og barnehage.