Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning om koronasituasjonen på pressekonferansen i Marmorhallen 18. januar 2021.

Kjære alle sammen!

Jeg har nettopp redegjort for Stortinget.

I redegjørelsen var jeg tydelig på at smittesituasjonen i Norge fremdeles er alvorlig.

I dag tidlig snakket jeg med ulike regjeringssjefer.

I mange av de europeiske landene er det portforbud, lock down, stor bekymring for rask spredning av det britiske muterte viruset, mange dødsfall og et helsevesen som kneler.

Norge har en av de aller strengeste grensekontrollene i Europa, og et relativt moderat tiltaksnivå for innbyggere og næringsliv.

Det mener jeg er en riktig prioritering, men jeg har altså understreket i dag at vi er i en skjør situasjon. Og når vi ser på land rundt oss så må vi være forberedt både på at det kan bli bedre og det kan bli verre.

Her hjemme økte smittetallene i løpet av jule- og nyttårshøytiden og inn i det nye året.
Smitten spredde seg til nye områder.
Den nye varianten av viruset – som er langt mer smittsom – bekymrer oss særlig.

Vi har gjennom hele krisen forsøkt å finne en balanse mellom hva som er forholdsmessig i lys av smittesituasjonen, og å være føre var og handle raskt nok.

Ved begynnelsen av dette året fryktet vi at pandemien kunne komme ut av kontroll, og at Norge kunne være på vei inn i en ny smittebølge.

På bakgrunn av dette, besluttet regjeringen 3. januar å innføre strenge tiltak over hele landet.

Det er for tidlig å vurdere fullt ut effekten av tiltakene, men smittetallene vi ser nå tyder på at de har hatt effekt.

Jeg er glad for at folk i hele landet har vært med på krafttaket for å få ned smittetallene.

Tusen takk for alle som har bidratt.

Men, smitten i Norge er fremdeles på et så høyt nivå at det er behov for å fortsette med strenge tiltak.

Det fleste nasjonale smitteverntiltakene og anbefalingene som gjelder i dag blir derfor videreført.

Men vi gjorde, som jeg også har redegjort for i Stortinget, noen justeringer i de nasjonale anbefalingene med virkning fra onsdag, 20. januar.

Dette gjør vi blant annet med mål om å gjøre hverdagen for barn og unge litt mer normal igjen.

Så tenkte jeg at jeg skulle repetere endringene i tilfelle noen ikke har fått med seg alt:

 • Det nasjonale tiltaksnivået for ungdomsskoler og videregående skoler blir nedjustert fra rødt til gult nivå. Kommunene kan opprettholde rødt nivå ut uken dersom de har behov for å forberede overgangen. Kommuner med høyt smittepress bør imidlertid vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, og ved behov gå til rødt nivå også i barnehager og barneskoler.
 • Lokale treninger og fritidsaktiviteter for barn og unge blir ikke frarådet lenger. Barn og unge under 20 år kan trene og være med på lokale fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne, og kan unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand. Ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger kan derfor gjennomføres. Men kamper, cuper og stevner også for barn og unge må fortsatt utsettes.
 • For voksne viderefører vi anbefalingen om å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Voksne kan trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. 
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker.
 • Vi anbefaler at alle i størst mulig grad fortsatt begrenser sosial kontakt. Vi oppfordrer flest mulig til å møtes utendørs.
 • Anbefalingen om å unngå besøk hjemme blir ikke videreført. Det betyr at vi igjen kan ha inntil 5 gjester i tillegg til hustandsmedlemmer.
 • De fleste private sammenkomster og ulike arrangementer bør fortsatt utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler: For private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale er grensen inntil 10 personer. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. For andre arrangementer, for eksempel begravelser, er det ingen endringer i reglene for antall personer.
 • Vi anbefaler ikke deltakelse på kulturarrangementer, kurs, konferanser og tros- og livssynsseremonier utenfor egen kommune de neste to ukene. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer.
 • Arrangører oppfordres til å avlyse arrangementer som samler folk fra ulike kommuner.
 • Anbefalingen om digital undervisning ved universiteter, høgskoler og fagskoler justeres slik at det nå blir anbefalt bruk av digital undervisning der det er mulig. Planlagte arrangementer bør være digitale og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Alle studenter i områder uten høy smitte bør få fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernet.
 • Anbefalingen om å unngå unødvendige reiser i inn- og utland blir videreført. Reiser til studiested vil fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
 • Vi viderefører også det nasjonale skjenkeforbudet. Vi gjør en ny vurdering av dette neste uke. Alle andre tiltak varer så lenge det er behov for dem, men regjeringen vil fortløpende vurdere situasjonen.

Selv om vi nå justerer de nasjonale anbefalingene noe, er bakteppet alvorlig – både i Norge og ikke minst i flere land i Europa som opplever høye dødstall og sprengt sykehuskapasitet.

Vi skal ikke la det skje her hjemme.

Derfor må vi innstille oss på å leve med tiltak som begrenser livene våre selv om vaksineringen nå er godt i gang.

Som Bent sa i Stortinget, er det nå over 80 prosent i Norge som sier det er meget sannsynlig eller sannsynlig at de vil takke ja til vaksinen.

I dag tidlig var det totalt 48 680 covid-19 vaksinasjoner registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret.

Og i går fikk den aller første som ble vaksinert her i landet, sin andre dose.

Vi håper en stor del av risikogruppene vil være vaksinert rundt påsketider.

Vi tror nå at vi kan tilby vaksine til alle voksne som ønsker det til sommeren, men det er usikkerhet knyttet til leveranser og hvilke vaksiner som godkjennes. Og det må vi altså ta forbehold om.

Det er lys i tunnelen.

Men det er en god stund til vi kan slappe av.

 

Jeg har et viktig budskap til det norske folk i dag:

Vi må fortsette å ta ansvar sammen.

Vi må ta ansvar for selv ikke å bli smittet, ikke smitte andre og vi må begrense fysisk sosial kontakt.

Men vi må også ta ansvar for hverandre.

Mange strever nå. En del har gjort det lenge.

Det fins mange gode hjelpetelefoner og profesjonelle som kan hjelpe dere som har det vanskelig.

Men det er også viktig at vi tar ansvar for hverandre.

Ta en telefon, gå en tur, hør hvordan det går.

At vi viser at vi bryr oss om hverandre.

Det er et viktig budskap, for det tar litt tid før hverdagen er tilbake.