Historisk arkiv

Statsministerens innledning på pressekonferanse om koronasituasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Kjære alle sammen. Dataene forteller nå at smittetallene går ned, antall sykehusinnleggelser synker og om lag halvparten av den norske befolkningen over 18 år har fått minst én vaksinedose.

Vi er i rute.
Det er på tide å få fart på Norge.
Min hovednyhet i dag er derfor at vi nå er klare for å gå til trinn tre.

Statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringminister Guri Melby
Statsminister Erna Solberg og kunnskaps- og integreringminister Guri Melby på pressekonferansen 18. juni 2021. Foto: Arvid Samland/Statsministerens kontor

Faktisk åpner vi litt mer enn det som er skissert i trinn tre.
Det kommer jeg tilbake til.

Når vi nå åpner opp, er det viktig å ha med seg et bakteppe.

For selv om mange land nå har mindre smitte, er det fremdeles en uforutsigbar smittesituasjon mange steder i verden.

Og det er stor usikkerhet knyttet til mutasjonene.

Som kjent utsatte Storbritannia sin fulle gjenåpning med fire uker fordi Delta-varianten sprer seg i landet.

Utsettelsen er et tydelig bevis på at situasjonen fortsatt er skjør og kan endre seg raskt.

Derfor må vi fortsatt ha høy beredskap og det vil være en rekke viktige råd og regler innenlands også på trinn tre.

Selv om vi nå åpner opp mer, må vi være klar over at gjenåpningen også er avhengig av at vi klarer å holde litt igjen på åpning over grensen.

Det blir automatisk mange flere som kommer fremover.
Og det vil bli krevende med testing og registrering.

For at vi kan åpne mer i Norge, må vi passe på grensen og sikre oss mot at Delta-varianten kommer for fort og etablerer seg i Norge slik at det setter gjenåpningen i fare.

Jeg forstår at det er frustrerende og vanskelig for folk som kommer når det kan være kø og oppleves kaotisk på grensen. Men det er nødvendig for at folk skal kunne komme tilbake i jobb og for at vi skal få mer frihet tilbake i Norge.

Det har hele tiden vært data og ikke datoer som bestemmer når vi kan gå til neste trinn i gjenåpningen.
Slik vil det fortsatt være.

Jeg vil nå gå gjennom lettelsene i de nasjonale reglene i grove trekk. Alle detaljene finner dere på regjeringen.no.

Endringene innføres søndag 20. juni klokken 1200.

 • På private arrangementer på offentlig sted, i for eksempel leide eller lånte lokaler, kan man være inntil 100 personer både inne og ute. Jeg tror det kan glede mange at gjestelisten i bryllup og bursdager kan være litt lengre.
 • På offentlige arrangementer inne, er antallsbegrensningen slik som dere ser på denne sliden.
  • Uten faste, tilviste sitteplasser, kan man være inntil 400 personer fordelt på 2 kohorter.
  • Med faste, tilviste sitteplasser, kan man være 1000 fordelt på 2 kohorter.
  • Bruker man koronasertifikat og testing kan man være inntil 2500 personer.
 • På offentlige arrangementer ute er det antallsbegrensningen på denne sliden som gjelder. Som dere ser er grensene utendørs det dobbelte av det som gjelder innendørs. Her er det den samme logikken. Det er tillatt med flere personer hvis alle sitter på faste, tilviste plasser. Og enda flere hvis man bruker koronasertifikat og testing. Det betyr at man på neste hjemmekamp på Brann stadion kan være inntil 5000 fordelt på kohorter på 500 og heie Brann frem til seier. 
 • Skjenkestoppen klokken 24 blir opphevet, men man kan fortsatt ikke slippe inn nye gjester etter midnatt. Det er fremdeles krav om registrering, servering av alkohol ved bordet, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.
 • Vi åpner nå helt opp for toppidretten. Det betyr at de seriene som foreløpig ikke har kunnet starte opp nå kan gjøre det, både utendørs og innendørs.

Dette var de nasjonale reglene. Jeg vil nå gå gjennom endringene som kommer i de nasjonale anbefalingene. Disse gjelder allerede fra i dag:

 • Man kan ha opptil 20 gjester på besøk hjemme. Personer som er beskyttet regnes ikke med i dette antallet.
 • I breddeidretten åpner vi nå betydelig opp også for voksne over 20 år. Idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter kan nå gjennomføres slik at deltakerne unntas anbefalingen om 1 meters avstand. Dette betyr at fotballspillere, håndballspillere, dansere og andre igjen kan trene som normalt.
 • Voksne i breddeidretten får nå også unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer både utendørs og innendørs innenfor regionen eller kretsen. Det åpner for at det nå – endelig – kan avholdes kamper og konkurranser igjen. Dette er altså litt mer enn det vi opprinnelig varslet for trinn tre, men vi mener det er mulig å gjøre dette nå. 
 • Også voksne ikke-profesjonelle utøvere får unntak fra 1-metersregelen på kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.
 • Man kan nå være mer fysisk til stede på arbeidsplassen, men selvfølgelig bør alle fortsatt følge anbefalingene om smittevern.
 • Når det gjelder reiser innenlands, er det som på trinn to. Man kan reise rundt i Norge. Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak, bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de reiser fra. Det er spesielt viktig at personer som er ubeskyttede og kommer fra kommuner med høyt smittetrykk er forsiktige. Disse bør heller ikke delta på arrangementer i andre kommuner.

Akkurat nå vaksinerer vi omtrent en prosent av befolkningen om dagen.

Vaksine er som kjent vår vei ut av krisen.
I løpet av i dag eller en av de neste dagene vil vi passere at halvparten av den voksne befolkningen har fått sin første vaksinedose.

Det er en viktig milepæl og en viktig grunn til at vi kan åpne mer i dag.

Og det at befolkningen stort sett er vaksinert med mRNA-vaksiner, ser så langt ut til å gi oss en større beskyttelse mot Delta-varianten enn andre vaksiner.

For selv om det nå ser ut som vi er på vei ut av pandemien og det kommer lettelser nasjonalt, kan det fremdeles være behov for å slå ned utbrudd lokalt.

Hver enkelt av oss må derfor følge med på hvilke regler som gjelder i kommunen vi oppholder oss i.

Det er også viktig at vi fortsatt holder fast ved de grunnleggende rådene.
Holder avstand til hverandre, holder hendene rene og er hjemme hvis vi er syke.

Selv om sommeren blir lettere når vi nå går over til trinn tre, vil det fortsatt være råd, anbefalinger og regler vi må forholde oss til.

Det er et stykke igjen til alt blir som før, men dette er en god dag. Med trinn tre blir hverdagen litt mer som før koronaen. Men noen begrensninger må vi ha. Det er viktig at vi klarer disse siste stegene. 

Da gir jeg ordet til Kjell Ingolf som skal snakke om lettelser for barn og unge.