Historisk arkiv

Statsministerens innledning pressekonferanse 5. juli

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Koronapressekonferanse, Marmorhallen, 5. juli 2021.

Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen,
Det er drøyt to uker siden vi gikk til trinn tre i gjenåpningsplanen for Norge.

Utviklingen er fortsatt positiv.
Færre ligger på sykehus og smittetallene er fortsatt på et nokså lave nivåer.

Over 65 prosent av den norske befolkningen over 18 år har fått minst én vaksinedose. Stadig flere av land rundt oss er blitt grønne.

På grunnlag av dette har regjeringen vurdert om vi allerede nå skal gå videre til trinn 4.

Det har vi valgt å ikke gjøre.

Vi velger å vente for å se på hvordan den muterte delta-varianten påvirker situasjonen.

Risikoen ved en for rask gjenåpning er blant annet at delta-varianten kan forårsake en bølge nummer fire i den uvaksinerte delen av befolkningen, i grupper som bare har fått én dose og i sårbare grupper med svakere immunforsvar.

Delta-varianten vil sannsynligvis bli den dominerende virusvarianten i løpet av noen uker.

Det er viktig å bremse denne utviklingen. Deltavarianten er mer smittsom og de som kun har fått en dose vaksine er dårligere beskyttet.

Vi vil derfor se an situasjonen før vi går videre i gjenåpningen, og helsemyndighetene følger nå utviklingen tett, både her hjemme og i Europa.
Vi vil vurdere situasjonen på nytt om noen uker, slik at vi eventuelt kan gå videre til trinn 4 i slutten av juli eller begynnelsen av august.

Vi har tidligere sagt at skoler og barnehager kan forberede seg på grønt nivå til høsten.

Økt spredning av deltavarianten og en mer usikker smittesituasjon kan derimot også påvirke barnehager og skoler.

Ved grønt nivå er det ikke inndelinger i kohorter.

Ved smittetilfeller må dermed mange elever og ansatte måtte gå i karantene, og smittesporing er mer arbeidskrevende.

Helsemyndighetene jobber derfor med å se på om vi ved hjelp av testing eller andre metoder kan begrense hvor mange som havner i karantene på grønt nivå i barnehager, SFO og skoler. De jobber med dette med mål om å være klare før skolestart.

I områder med mye eller økende smitte når det nærmer seg skolestart bør barnehager, skoler og SFO i områder med mye eller økende smitte planlegge for gult nivå. Dette gjelder særlig barnehager og SFO, som åpner tidligere enn skolene i august. 

Store deler av samfunnet er allerede åpent.
Og vi gjennomførte et større tredjetrinn enn det som tidligere var varslet.

Vi gjør likevel noen mindre lettelser i trinn 3 nå, etter råd fra Helsedirektoratet og FHI.

Fra torsdag 8. juli øker vi antallet som kan delta på offentlige arrangement der det benyttes koronasertifikat.

For eksempel øker antallet som kan delta på et utendørs arrangement fra 5000 til 7000 hvis alle sitter på faste, tilviste plasser.

Uten faste plasser blir grensen 3000.

Kravet om innslipps-stopp ved midnatt fjernes også for arrangementer med koronasertifikat.

Med bruk av koronasertifikat er risikoen for smitteutbrudd lavere, og denne endringen vil gjøre det enklere å gjennomføre festivaler og arrangementer i sommer på en trygg måte.

En normal hverdag med økt beredskap

Så har regjeringen jobbet med hva vi skal gjøre etter trinn 4.
Det er jo ikke sånn at alt forsvinner på trinn 4 av regler og annet.

Vi har revidert den langsiktige strategien for håndteringen av koronapandemien og beredskapsplanen for smitteverntiltak.

Den fasen etter trinn 4 kaller vi for «en normal hverdag med økt beredskap».

Det er en fase der vi forventer at befolkningen i liten grad vil påvirkes av pandemien i hverdagen.

Vi må fortsatt huske på hånd- og hostehygiene, ha lavere terskel for å være hjemme ved sykdom, og teste oss når rådene tilsier det.

Men de kontakt-reduserende tiltakene for øvrig som vi er blitt kjent med, avvikles.

Samtidig vil lokale og nasjonale myndigheter følge nøye med på utviklingen, slik at tiltak raskt kan settes inn hvis situasjonen endrer seg.

Regjeringen, helsemyndighetene, sykehusene og kommunene vil ha økt overvåkning og beredskap.

Vi går med andre ord fra en kontrollstrategi til en beredskapsstrategi.

Første mulige vurdering av om vi kan gå over til denne fasen, vil være tidlig i september.

I strategien beskriver vi også ulike scenarioer.
Det gjør vi for å understreke at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til utviklingen, særlig gjelder det for vaksinenes effekt på ulike virusvarianter.

Samtidig mener jeg at det er grunnlag for optimisme.
Vi er i en positiv utvikling.

De vaksinene vi har tilgang til, ser ut til å virke godt. Oppslutningen rundt vaksinasjonsprogrammet vårt er imponerende.

Tall fra de siste ukene tyder på at også de yngre aldersgruppene stiller opp og blir vaksinert.

Det betyr at befolkningen i Norge kommer til å være godt beskyttet når høsten kommer.

Gradvis vil vi kunne forholde oss til covid-19 som en vanlig luftveisinfeksjon.

Vi går mot mer normale tider. Men vi må fortsatt være på vakt en god stund fremover.