Historisk arkiv

Taler og innlegg

Statsministerens innledning ved overlevering av Prosess21-rapport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Erna Solbergs innledning ved overleveringen av hovedrapporten for Prosess21. I rapporten blir det vurdert hvordan prosessindustrien kan minske CO2-avtrykket og samtidig ha bærekraftig vekst frem mot 2050.

                                                                                      Sjekkes mot framføring. 

 

Kjære alle sammen,

La meg begynne med å takke for innsatsen.

Vi har ventet spent på denne rapporten fordi den blir et viktig veikart for å manøvrere i landskapet som ligger foran oss.

Et landskap som i stor grad endrer forutsetningene for industriell aktivitet i Norge.

Regjeringen har i lang tid vært opptatt av industriens rolle i fremtidens bærekraftige økonomi.

Gjennom arbeidet med Industrimeldingen skaffet vi oss oversikt over de store trendene og utfordringene fremover. 

Prosess21 ble igangsatt for å få et bedre bilde av status, potensial og veivalg for prosessindustrien.

Rapporten forteller oss flere ting, som henger sammen: 

  • At norsk prosessindustri har vært proaktiv og er godt posisjonert for å levere inn mot det grønne skiftet.
  • At tiden der investeringer trekkes mot billige "lommer" for energi og utslipp snart er forbi – det er reell bærekraft, kompetanse og avansert teknologi som gjelder.
  • At politikken vi har ført, fungerer.

Samtidig må til dels nye grep til for å løfte norsk prosessindustri videre.

Dagens norske anlegg er nær optimalisert med tanke på effektivitet og lave utslipp. Videre utvikling krever mer radikal omlegging av teknologi, innsatsfaktorer, gjenbruk og håndtering av CO2.

Hvis vi virkelig lykkes med det grønne skiftet, har vi mye å vinne. Ifølge rapporten dere legger frem i dag kan eksportverdien i prosessindustrien dobles innen 2030.

Vi snakker da om det største løftet i fastlandsindustrien siden 1970.

Jeg pleier ofte å si at norsk politikk burde handle mindre om hvordan offentlige penger skal brukes, og mer om hvordan vi kan skape verdier i næringslivet.

Derfor arbeider regjeringen målbevisst for å bedre vilkårene for grønn verdiskapning, med utgangspunkt i norske fortrinn.

Derfor har vi staset på industrien.

  • Vi har stimulert til utvikling av fremtidsrettet kompetanse og investeringer i grønn teknologi, for eksempel ved å delta i hydrogensatsingen til det europeiske innovasjons- og industrisamarbeidet (IPCEI).
  • Vi har fått på plass riktige rammer for privat eierskap og utenlandsk investering.
  • Vi har etablert en verdikjede for fullskala CO2-håndtering gjennom Langskip.
  • Og vi har forsvart norske industrielle interesser, for eksempel overfor EU i forbindelse med CO2-kompensasjon.

Vi ser at norske virksomheter og løsninger leder an internasjonalt.

Vi ser at den norske arbeidsmodellen gir verdifull drahjelp ved teknologiske endringer.

Vi ser at norske industrielle entreprenører trekker kompetanse og kapital til landet.

Vi ser at bærekraft og konkurransekraft henger sammen.

Verden ser at norsk industri kan levere byggesteinene til det globale grønne skiftet.

Vi skal ikke ta æren for at verden forandrer seg. Men vi kan ta æren for å være forberedt og endringsvillige.

Denne rapporten gir oss verktøyet for å satse videre, og satse riktig. Jeg vet at det ligger mye innsats bak, og det vil jeg takke dere for.

Nå ser jeg frem til å høre litt mer om innholdet i rapporten, og så håper jeg at vi sammen kan jobbe mot virkelig grønn bærekraft.

Takk for oppmerksomheten.