Historisk arkiv

Svar på spørsmål om utvisning av norske ungdommer fra Vest-Sahara

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Åsmund Aukrust (Ap) om utvisningen av nordmenn fra Vest-Sahara, og om ministeren vil ta opp dette med marokkanske myndigheter.

Skriftlig spørsmål nr. 755 (2013-2014).
Datert 09.05.2014

Fra representanten Åsmund Aukrust (Ap) til utenriksministeren:
De siste to ukene har fire grupper med norske ungdommer blitt kastet av marokkansk politi rett over grensen til det okkuperte Vest-Sahara. Hva mener utenriksministeren om utvisningen av nordmenn fra Vest-Sahara, og vil ministeren ta opp dette med marokkanske myndigheter? 

Utenriksministerens svar:
Siden Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent suverenitet over Vest-Sahara, anser ikke Norge Vest-Sahara som en del av marokkansk territorium. Området har status i FN som ikke-selvstyrt, og som de fleste land godtar ikke Norge Marokkos erklæring om at Vest-Sahara inngår i den marokkanske staten. 

Selv om Marokko ikke utøver internasjonalt anerkjent råderett over Vest-Sahara, praktiserer Marokko de facto kontroll over området. Vi er kjent med at det tidligere har vært mulighet til å reise inn og oppholde seg i området. Utenriksdepartementet er i kontakt med marokkanske myndigheter for å få mer informasjon om hva som har skjedd i disse konkrete sakene og hvorfor. Norge oppfordrer Marokko på generelt grunnlag til å utvise åpenhet med hensyn til tilgang til Vest-Sahara.

Den norske ambassaden i Rabat har uhindret tilgang til Vest-Sahara og besøker området regelmessig. Etter disse turene tas det hver gang kontakt med marokkanske myndigheter for å diskutere både enkeltsaker og mer generelle menneskerettighetsspørsmål som gir grunn til bekymring. 

Ambassaden er kjent med enkelte av de sakene representanten viser til. Skulle det være behov for konsulær bistand til nordmennene, er vi rede til å yte det. Ellers oppfordrer vi alle reisende til området til å sette seg inn i Utenriksdepartementets landinformasjon.