Historisk arkiv

Svar på spørsmål om bistand til Zambia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) om Norges samlete innsats og strategi for bistanden til Zambia.

Skriftlig spørsmål nr. 238 (2013-2014).
Datert 07.01.2014

Fra representanten Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til utenriksministeren:
Hva er Norges samlede innsats i Zambia og hva er Norges strategi?

Utenriksministerens svar:
Zambia har vært en av de største mottakerne av norsk bilateral bistand siden 1967. Norges samlede bilaterale bistand til Zambia for de siste fem årene har vært som følger: 2008: 418 millioner kroner, 2009: 394 millioner kroner, 2010: 327 millioner kroner, 2011: 444 millioner og 2012 302 millioner kroner. 

Zambia er inne i en spennende utvikling med høy økonomisk vekst og større diversifisering av økonomien. I 2011 ble Zambia kategorisert som et lavere mellominntektsland etter Verdensbankens kriterier. Bistandsavhengigheten har gått ned og bistand utgjør nå en betydelig mindre del av landets inntekter. I 2012 utgjorde Norges bidrag rundt fem prosent av total bistand til Zambia. Selv om utviklingssamarbeid fremdeles er viktig, har den norske bistanden til Zambia gradvis vært trappet ned. Styrket norsk næringslivsengasjement og verdiskaping i Zambia er nå blitt en sentral målsetting for Norges samarbeid med landet.

Innen utviklingssamarbeidet med Zambia bidrar Norge særlig til å fremme matsikkerhet og et mer klimarobust landbruk, og til å fremme bedre mobilisering og utnytting av Zambias egne ressurser, blant annet gjennom støtte til et bedre skattesystem. Norge yter i tillegg støtte til kvinners rettigheter og likestilling.